Lupa-asiat

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävänä on ympäristönsuojelun valvonta ja edistäminen kunnassa. Asikkalan kunnan ympäristöviranomaisena toimii ympäristölautakunta. Ympäristönsuojelusta vastaavana viranhaltijana toimii ympäristönsuojelusihteeri.

Kunnan ympäristönsuojelun viranomaistehtävien hallinnosta ja hoidosta on säädetty laissa kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävistä on lisäksi säädetty ympäristönsuojelulaissa, jätelaissa, vesihuoltolaissa, vesilaissa, maastoliikennelaissa ja vesiliikennelaissa. Nämä tehtävät ovat pääsääntöisesti lupa- ja valvontaviranomaistehtäviä.

Ympäristön huomioon ottaminen ja ympäristönsuojelun edistäminen koskee kaikkea kunnan toimintaa. Ympäristönsuojelu pyrkii lupa-, valvonta- ja neuvontamenettelyin vaikuttamaan siihen, että kuntalaisten ja yritysten toiminta aiheuttaisi mahdollisimman vähän ympäristöhaittoja, ja että mahdolliset haitat olisivat kohtuullisin keinoin ja kustannuksin torjuttavissa.

Asikkalan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kuuluu myös maa-aineslain mukaiset lupa-asiat. Maa-aineslupahakemukset jätetään ympäristönsuojelusihteerille ja maa-aineslain mukainen maa-ainesoton vuosittainen valvonta kuuluu Asikkalassa ympäristönsuojelusihteerille.

Lomakkeita ja lisätietoa

Kesäkuun 1. päivänä 2010 voimaan tullut ympäristönsuojelulain muutos mahdollisti siirtää ympäristövaikutuksiltaan pieniä toimintoja ympäristöluvan piiristä kevyemmän rekisteröinnin piiriin.

Kolme 1.6.2010 voimaan tullutta toimialakohtaista ympäristönsuojeluasetusta tarkoittavat, että pääosa nestemäisten polttoaineiden jakeluasemista, asfalttiasemista ja polttoaineteholtaan 1-50 megawatin energiantuotantolaitoksista ei enää tarvitse toimintaansa ympäristölupaa, vaan ne ilmoitetaan rekisteröitäviksi ympäristönsuojelun tietojärjestelmään.

Ilmoitus ympäristönsuojelun tietojärjestelmään:
– asfalttiasema
pienet energiantuotantolaitokset
polttonesteiden jakeluasema pohjavesialueiden ulkopuolella

 

Lisää ympäristöhallinnon lomakkeita löytyy ymparisto.fi sivustolta