Luonnon virkistyskäyttö

Virkistysalueet

Aurinkovuori

Aurinkovuorella on monipuolinen ja kiinteästi taajama-asutukseen kytkeytyvä virkistysalue. Alueella on kiintorastiverkosto, ulkoilureitistö ja valaistu hiihtolatu. Aurinkovuoren ulkoilureittien läheisyydessä, entisen hyppyrimäen paikalla on laavu ja näkötorni. Laavulle lähtee polku kolmen kilometrin ulkoilureitiltä. Aurinkovuori on myös hyvä lintujen muutontarkkailupaikka.

Pulkkilanharju

Pulkkilanharjun pohjoispuolella sijaitsee virkistyskäyttöön varattu alue ja luontopolku, joka alkaa Karisalmen sillan levähdysalueelta. Alue on osa Päijänteen kansallispuistoa. Pulkkilanharju on hyvä vaelluslintujen tarkkailupaikka ja hyviä tähystyspaikkoja ovat Karisalmen silta ja Vähäsalmen loisto.

Ruotsalaisen alue

Virtosaari Kalkkisissa on Päijänteen virkistysalueyhdistyksen virkistysalue. Saaren pinta-ala on kaksi hehtaaria. Alueella on sauna, uima- ja venelaiturit, grillikatos, kompostorikäymälä ja jätteiden kierrätyspiste. Ruotsalaisen Valtionkärjessä on Metsähallituksen ylläpitämä nuotiopaikka.

Varjansaari

Varjansaari on Vesijärvellä sijaitseva kunnan omistama alue, jota on talkootyössä rakennettu virkistyskäyttöä palvelevaksi. Alueella on laavu, nuotiopaikka ja polkureittejä.

Venäjänniemi ja Pernasaari

Salonsaaressa sijaitseva Venäjänniemi on kunnan virkistysalue, jossa on seurakunnan leirikeskus sekä kunnan omistama leirisauna. Pernasaari on osittain myös kunnan omistuksessa ja saaren kaakkoisosa on varattu virkistyskäyttöön.

Vääksy

Vääksyn taajaman osayleiskaava kattaa yhteensä 1330 hehtaarin alueen, josta 350 hehtaaria on osoitettu virkistyskäyttöön.

Vääksyn kanava-alue

Vääksyn kanavan alueella on tunnelmallisia kävelyreittejä ja idyllinen Vääksynjoki. Kanavan ympäristö on puistoa, jossa kasvaa muun muassa vanhoja lehtikuusia. Kanava on myös hyvä onkipaikka ja Vääksynjoen varteen on rakennettu lapsille ja nuorille tarkoitettu onkipaikkareitti Enskala. Vääksyn kanavan alue on määritelty valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi. Kanavan läheisyydessä sijaitsee myös Vääksynjoen luontopolku.

Kuotaanranta

Päijänteen puolella sijaitsevassa Kuotaanrannassa on venesatama ja hyvä uimaranta. Uimarannassa on sekä lapsille hyvin soveltuva matala hiekkaranta että uimalaituri syvempään veteen haluaville. Kuotaanrannassa sijaitsee myös Asikkalan mattojenpesupaikka.

Kalmarinranta

Kalmarinranta on Asikkalan suurin uimaranta. Ranta on hyvin matala ja loiva ja soveltuu erinomaisesti lapsiperheille. Alue on monipuolinen virkistysalue uimarantoineen ja komeine puustoineen. Anianpellonmarkkinat järjestetään nykyään vuosittain elokuun puolessa välissä Kalmarinrannassa.

Pirppulanranta

Vesijärven rannalla sijaitseva Pirppuranranta on puistoaluetta. Alueella on hyvä hiekkainen uimaranta ja vaatimaton lintutorni.

Aurinko-Ilves

Aurinko-ilves-vaellusreitti yhdistää Evon retkeilyalueen Vääksyyn. Reitti alkaa Aurinkovuorelta Vääksystä ja kulkee läpi upean harjujakson ja Kurhila-Hillilän kauniin maalaismaiseman. Reitin pituus on 30 km. Aurinko-ilves-reitti yhtyy Evon Ilves-vaellusreittiin Lammin ja Padasjoen rajalla, jossa se kulkee läpi Evon Natura-alueen. Reitin varrella Asikkalassa on kolme laavua ja kaksi näköalapaikkaa, muun muassa Tervajärven hieno näköalapaikka. Reitiltä voi poiketa esimerkiksi Kurhila-Hillilän kyläpoluille ja Häränsilmanojan lehtoon.

Pasolanvuori

Rantakulmalla sijaitseva Pasolanvuori on hieno näköalapaikka. Alueella on laavu ja nuotiopaikka. Kanava Golfin golfkentältä lähtee Pasolanvuorelle kahden kilometrin pituinen luontopolku.

Vääksynjoen luontopolku

Vääksynjoen luontopolun varrella voit tutustua Asikkalalaiseen luontoon ja alueen erityispiirteisiin. Polun varrella olevissa luontotauluissa Myllytonttu kertoo tarinaa Vääksynjoella vieraileville. Luontopolku lähtee Vääksyn kanavan läheltä, Vääksynjoen ylittävän kaarisillan vierestä ja kulkee Vääksynjoen tuntumassa. Pituutta polulla on vajaat puoli kilometriä.