Asikkalan järvet

Neljäsosa Asikkalan pinta-alasta on veden alla ja kunnassa on yhteensä noin 90 yli hehtaarin kokoista järveä sekä  yli 580 km rantaviivaa. Puhtaat ja hyvinvoivat järvet tekevät Asikkalan ympäristöstä rikkaan ja tarjoavat monia virkistysmahdollisuuksia, mutta ne ovat myös herkkiä ympäristövaikutuksille. Järviä on syytä suojella, jotta ne pysyisivät hyvässä kunnossa myös tulevaisuudessa. Eniten vesistöjä Suomessa kuormittavat maa- ja metsätalous sekä ranta-asutus.

Asikkalan kunnan alueella järvivesien tilaa on seurattu säännöllisesti jo 1970-luvun lopusta lähtien.  Vesien tilan seurannalla saadaan tietoa mm. vesien rehevöitymisestä, happitilanteesta ja haitallisten aineiden pitoisuuksista. Havaintopaikoista otetaan vesinäytteitä säännöllisin väliajoin joko vuosittain tai muutaman vuoden välein. Näytteistä määritetään fysikaalisia ja kemiallisia muuttujia (esim. lämpötila, fosfori-, typpi- ja happipitoisuus, levien sisältämän klorofylli-a:n pitoisuus).

Vuoden 2020 alussa Asikkalaan valmistui opinnäytetyönä uusi järvien seurantasuunnitelma, jossa on käsitelty mm. tutkittavia muuttujia ja sitä, mitä ne kertovat järven tilasta. Opinnäytetyön löydät kokonaisuudessaan täältä: Asikkalan järvien seurantasuunnitelma.

Vuosittainen leväseuranta Vesijärven Kalmarin ja Päijänteen Kuotaan uimarannoilla alkaa kesäkuun alussa ja jatkuu syyskuun loppuun. Havainnot tallennetaan Järviwikiin, jonka tavoitteena on jakaa tietoa Suomen järvistä, edistää vesiensuojelua ja lisätä kiinnostusta vesistöihimme. Järviwikiä ylläpitää Suomen ympäristökeskus. Lue lisää täältä.

 

Asikkalan järvien tila

Asikkalan alueella on tehty seurantaa seuraavista järvistä ja näytteenottopisteistä.

Päijänteen seurantapisteet

Asikkalanselkä Lepsanlahti
Eetunpohja Pätiälänlahti
Haapainpohja Salonsalmi
Kaunionlahti Siltasalmi
Kinisselkä Särkilahti
Kylänpohja Vähä-Äiniönlahti

 

Ruotsalaisen ja Kymijoen seurantapisteet

Alasenlahti Riihilahti
Huonpohja Rutalahti
Keltalahti Ryytlahti
Lokonlahti Salmenlaukunpohja
Matalanpohja Sirkkulahti
Rauvalanpohja Tornionlahti, Ruokosalmenpohja

 

Yksittäiset järvet:

Haukilammi Myllyjärvi Ruokopuolinen Äinäjärvi
Iso-Kelkute Nahila Sorvanen
Keskinen Omennus Syväjärvi
Kurisjärvi Paljärvi Säynätjärvi
Kyynätjärvi Perlammi Tyystjärvi
Maalammi Pitkälammi Urajärvi
Matjärvi Pukalajärvi Vähä-Kerjärvi
Mustjärvi Pursijärvi Vähä-Paljärvi
Mustjärvi (Kurhila) Pyhäjärvi Ylinen-Kihlua

 

Muita vesientarkkailutahoja:

Matjärven tilaa seurataan Lahden kaupungin ympäristönsuojelun toimesta ja lisätietoja järvellä tehdyistä kunnostustoimenpiteistä löytyy Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiön sivuilta.

Vesijärven tilaa seuraavat yhteistyössä Vesijärvisäätiön kanssa käytännössä mm. Lahden ympäristöpalvelut, Hämeen ELY-keskus, Päijät-Hämeen kalatalouskeskus ry, ProAgria Etelä-Suomi ry, Suomen riistakeskus, Vesijärven kalastusalue ry, Nastolan kalastusalue ry ja Vesijärven ystävät ry. Asikkalan puolella seurantaa tehdään Kajaanselältä, josta Luonnonvarakeskus (LUKE) tekee myös kalataloudellista tarkkailua.

Paljärven hyväksi ry

Eetunpohjan vesienhoitoyhdistys tarkkailee Eetunpohjan tilaa.

Hämeen ELY-keskus tarkkailee Urajärven tilaa.

 

Suomen ympäristökeskus (SYKE) tiedottaa: Ensimmäinen kokonaiskuva vesiympäristön kemikalisoitumisesta valmistunut