Ajankohtaista ympäristönsuojelussa

Seudullinen ympäristöviikko 2019

16.-22.9. Ravinto – sinä olet osa ketjua. Lue lisää täältä.


Vieraslajit
Tietoa ja toimintaohjeita vieraslajit.fi sivulta. Ilmoita havaintosi ympäristönsuojelusihteerille.

Seudullista ympäristöviikkoa vietetään 17.-23.9.2018
Asikkalassa vietetään ympäristöviikkoa monin eri tavoin. Lue lisää täältä.

23.9.2018 Tiedote ranta-asukkaille vesikasvien niitosta
Niittäminen saattaa lisätä vesistön virkistysmahdollisuuksia sekä parantaa kalaston ja linnuston elinolosuhteita, mutta sitä tehdessä on syytä huomioida eräitä seikkoja.
Niittotiedotteessa on kirjattuna tärkeimmät asiat, jotka on syytä huomioida jo niittoa suunniteltaessa.

12.6.2018 Jättipalsamin kitkemistalkoot Urajärven kartanolla perjantaina 15.6.2018 klo. 17.30.
Asikkalan luonnonystävät järjestävät talkoot jättibalsamien kitkemiseksi Urajärven kartanon puutarhan ympäristöstä. Talkoilijat kokoontuvat Urajärven kartanon vanhalla parkkipaikalla. Varaudu talkoisiin puutarhakäsineillä, muita välineitä ei tarvita. Mikäli sinulla on kysyttävää tai tarvitset kyytiä paikalle, voit ottaa yhteyttä Asikkalan Luonnonystäviin numeroon 044 300 6466.
Tervetuloa mukaan.

Lisätietoa vieraslajien hävittämisestä löydät Suomen luonnonsuojeluliiton sivuilta.


31.8.2017 Hajajätevesien yleisneuvontahanke15.6.2017: Kansalaisen vedenlaadunseurantapaketti
Vesijärvisäätiö aktivoi ihmisiä seuraamaan omia lähivesiään. Asikkalan kunnan ympäristönsuojelusihteeriltä on saatavissa muutama seurantapaketti, jossa on näkösyvyyslevy, lämpömittari, lomake sekä ohjeet. Seurata voit mitä järveä vaan, järven ei tarvitse olla Vesijärvi.

15.6.2017: Luonnonmuistomerkki 100-vuotiaan Suomen kunniaksi
Luonto on lähellä jokaista suomalaista ja sitä osataan myös arvostaa. Luonnonmuistomerkit ovat osa Suomen historiaa ja paikkakunnillaan tärkeitä maamerkkejä edelleen. Viime vuosikymmeninä tämä tapa kunnioittaa luontoa on ollut unohtumassa. Nyt Suomi 100 -juhlavuonna on hyvä tilaisuus valita Asikkalasta sopiva kohde ja ilmoittaa se perustettavaksi luonnonmuistomerkiksi 100-vuotiaan Suomen kunniaksi.
Puita, puuryhmiä, siirtolohkareita ja muita luonnonmuodostumia voidaan rauhoittaa luonnonmuistomerkkeinä. Luonnonmuodostumia voidaan suojella muun muassa niiden kauneuden, harvinaisuuden, maisemallisen merkityksen tai tieteellisen arvon vuoksi.
Ehdotuksen perustettavaksi luonnonmuistomerkiksi voit ilmoittaa Asikkalan kunnan ympäristönsuojelusihteerille. Uudet luonnonmuistomerkit julkistetaan 18-24.9.2017 Lahden seudun kunnissa vietettävällä ympäristöviikolla. Luonnonmuistomerkkejä voi ilmoittaa myös tämän jälkeen.
Asikkalan kunnassa sijaitsevista, jo perustetuista, luonnonmuistomerkeistä on tehty kevään 2017 aikana selvitys Koulutuskeskus Salpauksen oppilaiden toimesta.

17.4.2015: VÄLKE-hanke on käynnistynyt ja jatkuu 31.7.2017 asti. Hankkeeseen on palkattu energia-asiantuntija, joka yhdessä yritysten ja kiinteistön omistajien kanssa etsii keinoja kehittää energia- ja materiaalitehokkuutta sekä lisätä uusiutuvan energian hyödyntämistä. Palvelu on yrityksille maksutonta.

30.1.2015: Natura-aluetta merkittävästi heikentävä toiminta vaatii jatkossa ilmoituksen Ely-keskukselle. Uusi ilmoitusvelvollisuus koskee vain sellaisia toimenpiteitä, jotka eivät edellytä viranomaisen lupaa tai ilmoittamista viranomaiselle jonkin muun lain perusteella. Ilmoitusvelvollisuus voi koskea toimenpidettä, jossa alueen luonnonoloja tavalla tai toisella muutetaan, kuten esimerkiksi kiinteistön sisäisen yksityistien tai sähköjohdon rakentamista, latu- tai polkureitin rakentamista, maa-ainesten tai turpeen kotitarveottoa, pellonraivausta, vähäistä ojitusta tai metsänkäsittelyyn liittyvää toimenpidettä.

Asikkalan Natura 2000 -alueet

TANKKI-hanke: Lahden ammattikorkeakoulun hallinnoimassa EAKR-rahoitteisessa TANKKI –hankkeessa oli tavoitteena lämmitysöljysäiliöiden aiheuttamien pohjavesi- ja maaperäriskien pienentäminen sekä riskienhallinnan parantaminen Kanta- ja Päijät-Hämeessä. Hanke toteutettiin vuosina 2012 – 2014.

Öljysäiliön omistajille ja haltijoille tarkoitettu TANKKI –riskienhallintatyökalu tästä linkistä

Maanalaisia öljysäiliöitä puhdistaa Tukesin hyväksymät seuraavat liikkeet: Säiliöhepo Oy, ST Säiliöhuolto Oy. Mikäli öljysäiliö sijaitsee pohjavesialueella ja haluat puhdistuksen jälkeen jättää sen maaperään rakennuksen sortumisen vaaran tms. vuoksi voit hakea poikkeusta ympäristönsuojelumääräyksistä tällä lomakkeella. Toimita hakemus ympäristönsuojelusihteerille Asikkalantie 21, PL 6, 17201 Vääksy.

Hakemus käytöstä poistetun kemikaalisäilion jättämiseksi maahan