Ympäristö ja luonto

Ympäristön tila, puhdas ja monipuolinen luonto on Asikkalan tärkeimpiä voimavaroja. Kunnan tehtävänä onkin valvoa ja edistää ympäristönsuojelua siten, että luontoa ja ympäristöä suojelemalla, hoitamalla ja kehittämällä turvataan kunnan asukkaille terveellinen ja virikkeitä antava asuinympäristö.