Löytöeläimet

Eläinsuojelulain (247/1996) 15 §:n mukaan kunnan on huolehdittava alueellaan irrallaan tavattujen ja talteenotettujen koirien ja kissojen sekä muiden vastaavien pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten tilapäisen hoidon järjestämisestä. Talteenotettua eläintä säilytetään 15 päivän ajan, minkä jälkeen sille etsitään uusi koti tai se lopetetaan. Kunta voi periä eläimen omistajalta talteenotosta, hoidosta ja mahdollisesta lopettamisesta aiheutuneet kustannukset.

Arat kissat pyydystetään loukulla ja toimitetaan löytöeläintaloon. Loukkuja voi kysellä lainaksi mm. eläinsuojeluyhdistyksiltä. Alueen omistaja tai haltija ei saa ampua kissaa, ellei se ole selkeästi villiintynyt (metsästyslaki (615/1993) 48 §).

Jos löytöeläin on sairas tai loukkaantunut, tulee ensin ottaa puhelimitse yhteyttä kunnaneläinlääkäriin, joka arvioi, vaatiiko eläin välitöntä hoitoa.

Metsästyslain 55 §:n perusteella maanomistajalla tai metsästysoikeuden haltijalla on oikeus poistaa alueellaan luvattomasti irti oleva koira tai ottaa se talteen (poikkeuksena mm. opas- ja poliisikoirat). Jos koiralla on ajo tai haukku kesken, sen on kuitenkin annettava jatkua häiriintymättä puolen tunnin ajan. Jos koiran omistaja ei tämän ajan kuluessa hae koiraa pois, alueen omistaja tai metsästysoikeuden haltija voi keskeyttää ajon tai haukun sekä poistaa koiran alueeltaan tai ottaa sen talteen tai toimittaa löytöeläintaloon. Talteenotetusta metsästyskoirasta tulee ilmoittaa viipymättä koiran omistajalle, jos tämä on tiedossa, tai poliisille.

Koirien ja kissojen vapaanapito

Järjestyslain (612/2003) 14 §:n mukaan koirat on pidettävä kytkettynä taajamassa. Koira ja kissa on pidettävä kytkettynä kuntopolulla tai muulla juoksuradalla. Koirien ja kissojen omistajien on pidettävä huolta siitä, ettei eläin pääse yleiselle uimarannalle, lasten leikkipaikalle, toriaikana torille tai yleiseen käyttöön kunnostetulle hiihtoladulle tai urheilukentälle. Koiran omistajan on pidettävä huolta siitä, että koiran uloste ei jää ympäristöön hoidetulla alueella taajamassa, joihin kuuluvat esimerkiksi leikatut nurmikkoalueet ja päällystetyt tiet.

Järjestyslaki korvaa kuntien järjestyssäännöt.

Hartolan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry ottaa vastaan Asikkalan kunnan alueelta löydetyt irrallaan tavatut kissat, koirat ja muut vastaavat pienikokoiset seura- ja harrastuseläimet. Löytöeläimiä otetaan vastaan ja noudetaan kaikkina päivinä klo 8 – 20. Eläinten luovutus omistajalle järjestyy maanantaista perjantaihin klo 13 – 18 ja sunnuntaisin klo 13 – 16.

Yhteystiedot:
Hartolan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry
Toivolantie 310
19470 Lihavanpää
p. 045 883 8852
hsesy.ry@gmail.com

Eläinlääkäripäivystys