Lomakkeita ja lisätietoa

(Maastossa tai vesistössä järjestettävään moottoriajoneuvokilpailuun tai harjoitteluun on oltava erillinen lupa, joka haetaan ympäristölautakunnalta

Kesäkuun 1. päivänä 2010 voimaan tullut ympäristönsuojelulain muutos mahdollisti siirtää ympäristövaikutuksiltaan pieniä toimintoja ympäristöluvan piiristä kevyemmän rekisteröinnin piiriin.

Kolme 1.6.2010 voimaan tullutta toimialakohtaista ympäristönsuojeluasetusta tarkoittavat, että pääosa nestemäisten polttoaineiden jakeluasemista, asfalttiasemista ja polttoaineteholtaan 1-50 megawatin energiantuotantolaitoksista ei enää tarvitse toimintaansa ympäristölupaa, vaan ne ilmoitetaan rekisteröitäviksi ympäristönsuojelun tietojärjestelmään.

Ilmoitus ympäristönsuojelun tietojärjestelmään: