Asikkalan järvet

Asikkalan kunnan alueella järvivesien tilaa on seurattu säännöllisesti jo 1970 luvun lopusta lähtien.  Vesien tilan seurannalla saadaan tietoa mm. vesien rehevöitymisestä, happitilanteesta ja haitallisten aineiden pitoisuuksista. Havaintopaikoista otetaan vesinäytteitä säännöllisin väliajoin joko vuosittain tai muutaman vuoden välein. Näytteistä määritetään fysikaalisia ja kemiallisia muuttujia (esim. lämpötila, fosfori-, typpi- ja happipitoisuus, levien sisältämän klorofylli-a:n pitoisuus).

Mitä vesinäytteiden tutkitut arvot kertovat järven tilasta? ymparisto.fi selitys raja-arvoista

 

Vuosittainen leväseuranta Vesijärven Kalmarin ja Päijänteen Kuotaan uimarannoilla alkaa kesäkuun alussa ja jatkuu syyskuun loppuun. Havainnot tallennetaan Järviwikiin, jonka tavoitteena on jakaa tietoa Suomen järvistä, edistää vesiensuojelua ja lisätä kiinnostusta vesistöihimme. Järviwikiä ylläpitää Suomen ympäristökeskus. Lue lisää täältä.

 

Asikkalan kunnan alueella seurattuja ja seurattavia vesistöjä:

Haukilammi Myllyjärvi Sorvanen Asikkalanselkä, Päijänne Kylänpohja, Päijänne
Iso-Kelkute Nahila Syväjärvi Haapainpohja, Päijänne Huonpohja, Ruotsalainen
Keskinen Paljärvi Säynätjärvi Kaunionlahti, Päijänne Keltalahti, Ruotslainen
Kurisjärvi Perlammi Tyystjärvi Kinisselkä, Päijänne Lokonlahti, Ruotsalainen
Kyynätjärvi Pukalanjärvi Urajärvi Lepsanlahti, Päijänne Riihilahti, Kymijoki-Ruotsalainen
Maalammi Pursijärvi Vähä-Kerjärvi Pätiälänlahti, Päijänne Rutalahti, Ruotsalainen
Matjärvi Pyhäjärvi Vähä-Paljärvi Siltasalmi, Päijänne Salmenlaukunpohja, Ruotsalainen
Mustjärvi (Kurhila) Omennus Ylinen-Kihlua Särkilahti, Päijänne Sirkkulahti, Ruotsalainen
Mustjärvi Ruokopuolinen Äinäjärvi Vähä-Äiniönlahti, Päijänne Alasenlahti, Kymijoki-Ruotsalainen

 

Muita vesientarkkailutahoja:

Matjärven tilaa seurataan Lahden kaupungin ympäristönsuojelun toimesta ja lisätietoja järvellä tehdyistä kunnostustoimenpiteistä löytyy Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiön sivuilta.

Vesijärven tilaa seuraavat yhteistyössä Vesijärvisäätiön kanssa käytännössä mm. Lahden ympäristöpalvelut, Hämeen ELY-keskus, Päijät-Hämeen kalatalouskeskus ry, ProAgria Etelä-Suomi ry, Suomen riistakeskus, Vesijärven kalastusalue ry, Nastolan kalastusalue ry ja Vesijärven ystävät ry. Asikkalan puolella seurantaa tehdään Kajaanselältä, josta Luonnonvarakeskus (LUKE) tekee myös kalataloudellista tarkkailua.

Paljärven hyväksi ry

Eetunpohjan vesienhoitoyhdistys tarkkailee Eetunpohjan tilaa.

Hämeen ELY-keskus tarkkailee Urajärven tilaa.

 

Suomen ympäristökeskus (SYKE) tiedottaa: Ensimmäinen kokonaiskuva vesiympäristön kemikalisoitumisesta valmistunut