Ympäristönsuojelun mielipidekyselyn tulokset

Saimme syys-lokakuussa tehtyyn palautekyselyyn 50 vastausta. Vastaukset on käyty yksitellen lävitse ja kaikki palautteet käsitellään mahdollisuuksien mukaan. Ympäristönsuojeluun kuulumattomat palautteet siirretään käsiteltäväksi eteenpäin oikeille tahoilleen.

Vastausten perusteella totesimme, että ympäristönsuojelun tärkeimmiksi tehtäviksi koettiin luonnon- ja vesiensuojelu, neuvonta sekä jätevesien käsittely. Yksittäiset palautteet koskivat ennen kaikkea roskaantumisen valvonnan lisäämistä sekä luonnonsuojelun edistämistä kunnassa. Kaikkiin näihin toimiin käytämme jo nyt ympäristönsuojelussa resursseja, mutta palautteiden myötä tarkastelemme tarvetta lisää aihealueiden tiimoilta.

Ympäristönsuojelun toiminta sai yleisarvosanakseen 3,1.

Suuret kiitokset kaikille vastanneille!

26.11.2019
Ympäristönsuojelu