Vääksyn Uuden Yhteiskoulun projektiryhmän tiedote 10/2019 (päivitetty)

Vääksyn Uuden Yhteiskoulun hankinnan projektiryhmä kokoontui jälleen viikolla 42. Kokouksessa käytiin läpi neuvotteluihin valittujen palveluntuottajien kanssa pidetyn ensimmäisen neuvottelukierroksen antia. Keskustelun kohteena olivat muun muassa hankkeen laajuus, tarvittavat väistötilat ja niiden järjestäminen, kengättömyys ja tilojen ulkopuolinen käyttö.

Suunnittelun ja neuvotteluiden pohjana koulun maksimi oppilasmäärässä pitäydytään valtuuston päätöksen mukaisessa noin 530 oppilaassa. Uusien oppilasennusteiden perusteella tarkoituksena on toteuttaa tilatehokas, joustava ja muunneltava koulu 450 (530) oppilaalle ja opiskelijalle.

Lisäksi suunnittelun pohjana on mahdollisimman muunneltavien ja monitoimisten tilojen saaminen ja lisäksi yhteiskäyttöisyys. VYK-hankeryhmän tavoitteena on tilojen yhteiskäyttö ja muunneltavuus ja se, että tulevalla koululla on mahdollisimman paljon yhteistyötä tilojen osalta Aurinkovuoren koulun ja nuorisopalveluiden kanssa.

Pihojen suunnittelu pohjautuu siihen tosiasiaan, ettei A-osan purkulupa-asia tule valmistumaan suunnittelun, eikä välttämättä edes rakennustöiden aikana. A-osan olemassaolo keskellä piha-aluetta tulee vaikuttamaan olennaisesti suunnittelu- ja rakennustöihin. A-osalle ei tulla osoittamaan käyttötarkoitusta uuden koulun tilaohjelmaa laadittaessa.

Hankintaprosessi etenee projektiryhmän kokouksilla, joissa jalostetaan lopullista tarjouspyyntöä tilaajan hanketta koskevien näkemysten ja palveluntuottajien kanssa käytyjen neuvottelujen perusteella. Seuraava neuvottelukierros palveluntuottajien kanssa järjestetään 12.-13.11.2019.

Neuvotteluja jatketaan, kunnes projektiryhmä on saavuttanut asiassa riittävän näkemyksen lopullisen tarjouspyynnön sisällöstä. Lopullinen tarjouspyyntö julkaistaan alustavan suunnitelman mukaan tammikuussa 2020, mutta jo nyt näyttää vahvasti siltä, että tuosta aikataulusta tullaan hieman myöhästymään. Projektiryhmä tiedottaa asiasta lisää neuvottelujen edetessä.

31.10.2019
Projektiryhmän psta, Harri Hirvonen