Tiedote Vääksyn Yhteiskoulun rakentamishankkeesta

6.7.2020

Asikkalan kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 6.7.2020 Vääksyn Yhteiskoulun rakentamishanketta koskevan tarjouksen. Tarjouksen jätti YIT Suomi Oy. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 16,45 miljoonaa euroa. Kokouksessa annettiin 25 JAA-ääntä, 2 EI-ääntä ja yksi tyhjä. Poissa oli 3 valtuutettua.

Hankkeessa on otettu huomioon tilojen monikäyttöisyys, muunneltavuus, tehokkuus sekä tulevaisuuden väestönkehitys. Uusi koulu tarjoaa turvalliset ja terveelliset tilat koulun eri
käyttäjäryhmille pitkäksi aikaa. Nykyisessä Vääksyn Yhteiskoulussa on 7500 neliötä ja tulevana syksynä 560 oppilasta. Nykyiseen kouluun verrattuna uuden koulun neliöitä on tiivistetty noin 1000 bruttoneliöllä. Aurinkovuoren koulussa neliöitä on oppilaita kohden noin 18 neliötä ja uudessa Vääksyn Yhteiskoulussa reilu 12 neliötä 530 oppilaalla.

Vääksyn Yhteiskoulun rakentamishanketta on valmisteltu pitkään. Rakennushanketta valmisteltiin kilpailullisella neuvottelumenettelyllä. Rakentamishanketta valmistelemaan perustettiin kunnanhallituksen nimeämä työryhmä, joka prosessin aikana vertasi erilaisia vaihtoehtoja ja osallisti eri sidosryhmiä, kuntalaisia, oppilaita, huoltajia ja henkilöstöä. Prosessin aikana laadittiin lapsivaikutusten arviointi ja selvitettiin yritysvaikutusten arviointia.

YIT Suomi Oy:n laatimat julkisivuluonnoskuvat julkaistaan kunnan nettisivuilla 7.7.2020. Hankkeen valmistelua jatketaan edelleen yhdessä YIT Suomi Oy:n kanssa.

2020-06-29 Vääksyn yhteiskoulu_kellertävä julkisivu

2020-06-29 Vääksyn yhteiskoulu_sisäkuva