Tiedote metsänhakkuusta

Asikkalan kunta suorittaa puistometsien harvennushakkuita Laukkalan ja Piekkolan alueilla 28.10.2019 alkaen.

Harvennushakkuiden kohteena on kartalla merkityt puistometsät Asikkalantien varressa, Asikkalantieltä Vuoksentien päähän ulottuva puistokaista sekä Apajapuisto. Kohteille on myönnetty maisematyöluvat 20.2.2019.

Työt suoritetaan koneellisesti, jotta voidaan varmistua kaatojen turvallisuudesta kapeilla puistoalueilla. Puistoalueet väljentyvät selkeästi, kun ylispuusto poistetaan ja nuorta puustoa harvennetaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
hortonomi Pirjo-Riitta Pyysing, p. 044 780 1338
tekninen johtaja Harri Hirvonen, p. 044 778 0290
sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@asikkala.fi