Tiedote: Asikkalan kunnan tilaama palveluverkkoselvitys on valmistunut

Asikkalan kunta tilasi keväällä 2019 palveluverkkoselvityksen Perlacon Oy:ltä. Palveluverkkoselvitys tilattiin vuoden 2019 talousarvion perusteella. Toisaalta haluttiin, että ulkopuolinen riippumaton taho arvioi kunnan palveluverkon toimivuutta sekä mahdollisia tulevaisuuden kehittämistarpeita.  Kunnassa on tiedostettu, että vaikka kunnan taloustilanne on tällä hetkellä hyvä, on tärkeää miettiä vaihtoehtoja ja ratkaisuja, joiden avulla pystymme jatkossakin tarjoamaan kuntalaisille monipuoliset ja laadukkaat peruspalvelut taloudellisesti ja vaikuttavasti, mutta myös varmistamaan resurssit kunnan elinvoiman kehittämiseksi.

Palveluverkkoselvitys esitettiin kunnanvaltuutetuille, johtoryhmälle sekä lautakuntien jäsenille 12.8.2019. Selvityksen tekijä esitti toimenpiteitä perustuen taloudellisiin ja hallinnollisiin näkökulmiin. Selvitys on tuotettu keskustelun pohjaksi ja konkreettiset toimenpiteet ja toimenpiteiden mahdollinen valmistelu tapahtuu osana kunnan päätöksentekoprosessia viranhaltijavalmistelun kautta.

Asikkalan palvelurakenneselvityksen loppuraportti osa1 talous 2019-08-11 (.PPTX)
Asikkalan palvelurakenneselvityksen loppuraportti osa 2 toimenpiteet 2019-08-11 (.PPTX)