Tarkistamme varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Asikkalan kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyi 19.12.2017 varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määräytymisen perusteet 1.1.2018 alkaen.

​Eduskunta on 8.12.2017 hyväksynyt varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja koskevan lain muutoksen. Tämän myötä erityisesti pieni- ja keskituloisen perheen maksut alenevat ja jatkossa toisen lapsen sisaralennus on 50 % nykyisen 10 %:n sijaan. Kustakin seuraavasta lapsesta määrättävä maksu on enintään 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta.

Tarkistamme maksut tammikuun loppuun toimitettavien tulotietojen perusteella. Tiedotamme perheille lisää vk 2 (8-12.1.2018).