Rakennusvalvonnan mielipidekyselyn tulokset

Joulukuussa tehtyyn palautekyselyyn saatiin 102 vastausta! Suuret kiitokset kaikille vastanneille.

Vastaukset on käyty yksitellen läpi ja kaikki palautteet käsitellään mahdollisuuksien mukaan. Vastausten perusteella totesimme, että rakennusvalvonnan tärkeimmiksi osa-alueiksi koettiin neuvonta, lupa-asiat ja luvan saamisen nopeus.

Yksittäiset palautteet koskivat mm. sähköisen asioinnin monimutkaisuutta ja neuvonnan tarpeellisuutta. Rakennusvalvonta sai yleisarvosanakseen 3,1 (5 ollessa korkein mahdollinen).

Kiitokset vielä vastanneille!
5.3.2020
Rakennusvalvonta