Perhekeskuksen osallisuuskysely

Meille asiakaspalaute on tärkeää palveluita kehitettäessä. Toivottavasti sinulla on muutama minuutti aikaa vastata kyselyyn ja osallistua palveluiden kehittämiseen. Vastaukset käsitellään Päijät-Hämeen perhekeskustoimijoiden kesken luottamuksellisesti.

Linkki kyselyyn: https://webropol.com/s/osallisuuskysely

Mistä osallisuus syntyy?

Osallisuuden kokemus syntyy siitä, että tulee kuulluksi, kokee, että voi vaikuttaa omaan elämäänsä sekä yhteisiin asioihin ja siitä, että tuntee olevansa merkityksellinen osa kokonaisuutta. Osallisuuden kokemus edistää hyvinvointia ja terveyttä, vahvistaa identiteettiä, ehkäisee eriarvoisuuden kokemusta ja rakentaa luottamusta ympäristöön sekä omaan toimijuuteen. Sen lähtökohta on aito ja arvostava kohtaaminen ja kuuleminen sekä näkemysten ja tarpeiden selvittäminen.

Se pyrkii tukemaan vanhempien osallisuutta ja kuulemista lapsiperheille suunnatussa toiminnassa, tuessa ja palveluissa. Sen avulla lapsiperheiden vanhemmilta saadaan palautetta, uutta tietoa ja kehittämisajatuksia toiminnan kehittämiseksi.

Se tukee myös erilaisten toimijoiden yhteistyötä, ja sen avulla voidaan kehittää esim. Perhekeskustoimintaa.

Ystävällisin terveisin;
Päijät-Hämeen perhekeskustoimijat