Nyt on hyvä aika tonttikasvillisuuden leikkaamiseen

Puut ja pensaat kuuluvat kuntakuvaan, ne tuottavat silmäniloa, vaimentavat melua ja sitovat pölyä. Mutta väärään paikkaan istutetut, liian korkeiksi tai liian leveiksi kasvamaan päässeet istutukset voivat aiheuttaa vaaraa liikenteelle ja haitata kadun kunnossapitoa.

 

Asikkalan kunta saa säännöllisesti yhteydenottoja liikkumista ja liikennettä haittaavasta kasvillisuudesta. Pensasaidat peittävät näkyvyyttä risteyksissä ja portin pielissä, eivätkä kadun kunnossapidossa käytettävät koneet pysty hoitamaan koko väylää. Kulkuväylille ulottuvat oksat voivat myös olla vaarallisia jalankulkijoille, pyöräilijöille tai näkövammaisille, ja ne voivat vahingoittaa ajoneuvoja.

Kunta haluaa näin muistuttaa, että tonteilla kasvavien puiden ja pensaiden hoito- ja kunnossapitovastuu on aina kiinteistön haltijalla tai tontinomistajalla. Pihalla ja tontilla kasvavia puita ja pensaita ei saa päästää rönsyilemään tontin ulkopuolelle, vaan ne pitää leikata ajoissa. Puut ja pensaat eivät saa peittää liikennemerkkejä tai kadunnimikilpiä.

Lehdetön aika on hyvä hetki puiden ja pensaiden harvennukseen ja leikkaamiseen, koska tällöin ravinteet säilyvät juurissa ja keväällä uudet oksat kasvavat nopeasti.

Mikäli kiinteistönhaltija tai tontinomistaja ei ole huolehtinut kasvillisuuden karsimisesta, voi kunta huomauttaa kiinteistöä kadulle ulottuvasta kasvillisuudesta. Ellei kiinteistö huomautuksen jälkeenkään karsi kasvillisuutta riittävästi, huolehtii kunta työn tekemisestä ja lähettää laskun työstä kiinteistölle.

 

Yhteyshenkilöt

Hortonomi Pirjo-Riitta Pyysing
p. 044 780 1338
pirjo-riitta.pyysing@asikkala.fi

Maanrakennusmestari Jukka Hjelm
p. 044 778 0293
jukka.hjelm@asikkala.fi