Lausuntopyyntö kuntastrategialuonnoksesta (päivitetty 18.1.2018)

Lausuntopyyntö kuntastrategialuonnoksesta

Olemme laatineet uutta strategiaa yhdessä kuntalaisten kanssa. Kuntalaistilaisuuksiin osallistuminen ja sidosryhmäkyselyyn vastaaminen oli aktiivista. Kiitos kiinnostuksesta Asikkalan tulevaisuutta kohtaan.

Strategiatyömme on edennyt luonnosvaiheeseen. Strategialuonnos sisältää tämän hetkisen työmme tuloksia ja toivomme teiltä oman toimialanne näkökulmasta kommentteja ja toiveita Asikkalan keskeisimmistä kehitettävistä asioista. Strategiassa valtuusto asettaa keskeiset tavoitteet kunnan toiminnan kehittämiseksi ja käytännön toimenpiteet näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Pyydämme teiltä erityisesti lausuntoa niihin käytännön toimenpiteisiin, joita mielestänne pitäisi ottaa strategiaan.

Tutustu tästä strategialuonnokseen.

Vapaamuotoiset lausunnot toimitetaan viimeistään 2.2.2018 (lausunnonantoaikaa jatkettu 1 viikolla)

–   kunnanvirastolle, os. Rusthollintie 2, Vääksy
–  postitse os. Asikkalan kunta, PL 6, 17201 Vääksy
–   sähköpostilla: kirjaamo@asikkala.fi

Strategialuonnos on luettavissa Asikkalan kunnan internetsivulla www.asikkala.fi ja www.asikkala.fi/tarina2021/. Lisäksi strategialuonnos on luettavissa kunnanvirastolla (Rusthollintie 2) ja kirjastossa (Asikkalantie 21). Mikäli teillä ei ole pääsyä internetiin, voitte pyytää strategialuonnosta Asikkalan kunnanviraston neuvonnasta, puh. 03 888 6111.

Rakennetaan yhdessä tulevaisuuden Asikkalaa!

ASIKKALAN KUNTA
Strategiatyön ohjausryhmä

—————–

Strategiatyön puheenjohtajan tervehdys lausuntokierroksen saatteeksi

Hyvää uutta vuotta 2018!

Pitelet käsissäsi Asikkalan kunnan strategialuonnosta, jota olemme työstäneet viime elokuusta lähtien uudenlaisella osallistavalla tavalla yhdessä asikkalalaisten kanssa. Kiitos aktiivisuudesta!

Luonnoksen materiaali on noussut kunnan strategiakyselyn tuloksista, kaikille avoimesta Ideakahvila –päivästä, lapsiparlamenteista ja kolmesta kunnanvaltuustolle ja kunnan työntekijöille syksyllä järjestetystä strategiaseminaarista. Runsasta materiaalia on tiivistetty strategiatyön ohjausryhmän kanssa kuukausittain ja materiaali on dokumentoitu matkan varrella osoitteeseen www.asikkala.fi/tarina2021. Työtä on tehty yhdessä, rohkeasti ja ennakkoluulottomasti.

Strategiatyön tavoitteena on asikkalalaisten hyvinvointi ja kunnan asukasmäärän kasvu. Seuraavan strategian aikana Suomen kuntakenttä kokee maakuntauudistuksen myötä muutoksia, joihin tulee varautua jo nyt. Me emme halua olla ajautuva tai sopeutuva kunta, vaan tulevaisuuden tekijöitä.

Lopullisen kuntastrategia hyväksytään kunnanvaltuuston kokouksessa 12.3.2018 ja se ohjaa tulevat neljä vuotta kunnan toimintaa, esimerkiksi talousarvioita. Kunnasta löytyy luonnollisesti runsaasti eri vaihtoehtoja ja tukemisen arvoisia kohteita tai palveluita, jotka kaipaavat taloudellisia panostuksia. Kunnan tulee kuitenkin pysyä tasapainossa taloutensa kanssa, jonka vuoksi päättäjiltä vaaditaan kykyä tehdä valintoja. Strategialuonnokseen ei ole lueteltu kaikkia kunnan lakisääteisiä palveluita, vaikka niiden kehittämiseen tullaan varmasti käyttämään aikaa. Strategia on enemmänkin tarina siitä, mihin halutaan erityisesti keskittyä seuraavan neljän vuoden aikana.

Strategialuonnos jakautuu kolmeen kokonaisuuteen otsikoiden hyvinvointi, paikallisuus sekä elinvoima ja yrittäjyys alle. Kaikkien kokonaisuuksien alla on kolme priorisoitua päätavoitetta ja niiden alla toimenpidekuvauksia. Kaikkea neljän vuoden aikana tapahtuvaa ei ole mahdollista hahmottaa etukäteen, joten toimenpiteet on pyritty kirjoittamaan suuntaa-antavasti.

Ohjausryhmä kaipaa erityisesti lisäysehdotuksia paikallisuuden kokonaisuuteen. Kerrothan kantasi myös visiolauseeseen tai keksit jotain aivan uudenlaista. Luonnokset käsitellään ohjausryhmän kanssa, jonka jälkeen meillä on vielä yksi valtuustoseminaari ennen strategian hyväksymistä.

Kaikki lautakunnat, järjestöt, kuntalaiset, yrittäjät ja toimijat ovat lämpimästi tervetulleita lausumaan kuntastrategian luonnoksesta. Muistattehan, että lausuntokierros loppuu 2.2.2018.

Ystävällisin terveisin,

Hilkka Kemppi
kunnanvaltuuston ja strategiatyön puheenjohtaja
Asikkala