Kysely huoltajille, seura- ja vapaa-ajanharrastuksen ohjaajille, varhaiskasvatuksen ja koulujen henkilöstölle

Asikkalassa tehdään paljon hyvää työtä lasten ja nuorten hyvinvoinnin eteen. Meidän tavoitteenamme on tukea lasta ja nuorta kokonaisvaltaisesti. Mitä aikaisemmin lapsen suojatekijöitä saadaan määriteltyä ja vuoropuhelua kehitettyä eri toimijoiden kanssa, sitä paremmin voimme yhdessä tukea lasta ja nuorta.

Tällä kyselyllä halutaan selvittää lapsiin ja nuoriin kohdistuvista huolenaiheista yleisesti. Mistä asioista on helppo tai vaikea keskustella eri toimijoiden kesken.

Varhaista puuttumista ja siihen liittyviä suojatekijöitä selvitetään, koska Asikkala on rakkauden arvoinen. Toivomme, että kyselyn avulla saamme selville ne asiat, joissa tarvitaan tukea. Tuloksia hyödynnetään tuen palveluiden kehittämiseen lapsille ja nuorille.

Kyselyyn vastataan nimettömänä. Kyselyyn voit vastata useamman kerran esim. huoltajana ja seuratoimijana erikseen. Kysymykset ovat erilaisia riippuen vastaajaryhmästä ja lapsen / nuoren iästä. Vastaamisen jälkeen valitse Seuraava, niin pääset suoraan seuraavaan kysymykseen. Kyselyn lopuksi valitse vielä Valmis. Mikäli et osaa vasta johonkin kysymykseen voit vastata En tiedä.

Kysely on auki 16.4 .2021 klo 18 asti.

Linkki kyselyyn (kopioi osoite tarvittaessa)
https://zef.fi/s/zn3spt11/

Mielipiteesi on meille tärkeä, kiitos

Tiedustelut
Petri Haapanen, vs. sivistysjohtaja
petri.haapanen@asikkala.fi