Kuntalaistutkimus 2020

Kuntaliitolla on ollut käynnissä laajat kuntalais- ja päättäjäkyselyt kuntien palveluista ja tulevaisuudesta. Kuntalaistutkimuksessa 2020 oli mukana 43 kuntaa, joista yksi oli Asikkala. Kyselyssä kartoitettiin vastaanottajan käsityksiä omasta asuinkunnastaan ja sen tavasta hoitaa asioita.

Kuntaliiton tekemän kyselyn mukaan kuntalaiset haluavat palvelujen olevan saatavilla mahdollisimman lähellä kotia ja kunnan järjestäminä. Kuten ao. kuvasta voi havaita, myös Asikkalassa pidettiin erittäin tärkeänä kunnallisten palvelujen säilymistä omassa kunnassa.

Lisätiedot ja tutkimustulokset luettavissa Kuntaliiton sivuilta.