Kunnan organisoima poikkeustilanteen asiointiapu päättyy kesäkuun lopussa

Valtioneuvosto ohjeisti maaliskuussa yli 70-vuotiaita olemaan kotona karanteeninomaisissa
olosuhteissa koronapandemian vuoksi. Asikkalassa ohjeistus koski n. 1900 kuntalaista. Kunta
organisoi nopealla aikataululla erityisesti ikääntyneiden tarvitsemaa poikkeusajan asiointiapua ja
ryhmä aktiivisia vapaaehtoisia kuntalaisia ryhtyi hoitamaan asioinnit käytännössä. Poikkeustilanteen
pitkittyessä Asikkalan kunnasta soitettiin kaikille 70 vuotta täyttäneille asikkalalaisille, joiden
puhelinnumero oli saatavilla. Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän palveluiden piirissä oleville
henkilöille (n. 200 henkilöä) ei tässä vaiheessa soitettu, mutta heidät pyritään tavoittamaan
loppukesästä. Soittajina oli yhteensä 17 sosiaali-, terveys- tai liikunta-alan koulutuksen saanutta
työntekijää kunnan hyvinvointipalveluista ja varhaiskasvatuksesta.

Puheluissa selvitettiin ikääntyneiden pärjäämistä kauppa- ja apteekkiasioinnin osalta, mutta lisäksi
keskusteltiin mm. arkiaktiivisuudesta, ulkoilusta, sosiaalisista suhteista sekä yksinäisyydestä.
Jokaiselle haluttiin antaa aikaa puhua ja kertoa hänelle itselleen tärkeitä asioita. Puheluiden
perusteella ikääntyneitä ohjattiin kunnan, seurakunnan, vapaaehtoisten tai yrittäjien palveluihin
sekä Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän ikääntyneiden ja omaishoidon palveluihin. Puheluiden
perusteella tehtiin myös huoli-ilmoituksia sosiaalihuoltoon. Erityisesti poikkeusaika oli koskettanut
omaishoitajia sekä palveluasumisessa tai sairaalahoidossa olevien puolisoita. Useat omaishoitajat
kokivat, että poikkeustilanne oli heikentänyt entisestään heidän lähtökohtaisesti raskasta ja vaativaa
tilannetta. Raskaita olivat myös tilanteet, joissa puolisoa ei päässyt rajoitusten vuoksi tapaamaan
palveluasumisyksikköön tai sairaalaan.

Soitoista saatua tietoa tullaan hyödyntämään Oltermannissa 4.8.2020 alkavan ikääntyneiden
avoimen päivätoiminnan suunnittelussa. Lisäksi kokonaisuus kannustaa jatkamaan puheluita myös
poikkeusajan päättymisen jälkeen, sillä puhelut osoittautuivat tehokkaaksi tavaksi toteuttaa etsivää
vanhustyötä. Uudenlainen yhteistyö kunnan sisällä sekä yhteistyötahojen kuten Phhyky:n,
seurakunnan, yrittäjien ja vapaaehtoisten kanssa on ollut poikkeusoloissa välttämätöntä. Mikään
taho ei olisi pystynyt vastaamaan tilanteesta yksin. Lisäksi erityisen arvokasta on ollut omaisista,
läheisistä ja naapureista huolehtiminen, sillä 40% ikääntyneistä kertoi saavansa asiointiapua
läheisiltä tai tuttavilta.

Poikkeustilanteessa tavanomainen palvelujärjestelmä ja perinteiset tavat toimia jäivät
riittämättömiksi ja oli välttämätöntä löytää uusia toimintatapoja. Erityisesti voimavarojen
kohdentaminen kriittisiin kohtiin sekä yhdessä tekeminen ja yhteisöllisyys varmistivat heikoimmassa
asemassa olevien kuntalaisten pärjäämistä ja hyvinvointia. Poikkeusajasta selviäminen on osoitus
Asikkalan sosiaalisesta kestävyydestä ja se vahvistaa ajatusta, että jokainen kuntalainen saa tukea,
oli tilanne mikä tahansa.

Valtioneuvoston purettua ikääntyneisiin kohdentuvan suosituksen fyysisten kontaktien välttämisestä
23.6.2020 Asikkalan kunta lopettaa kunnan organisoiman asiointiavun kesäkuun lopussa.

Lisätietoja:
Ikääntyneiden palvelut, kuten siivous-, ateria- ja kauppapalvelut, kotihoito, turvapuhelimet,
palveluasuminen sekä muut ikääntyneiden palvelut
Asiakasohjaus Siiri p. 044 482 5050. (ma-ti klo 9-15, ke klo 9-16, to-pe klo 9-15)

Oltermannin avoin päivätoiminta, 14.7.2020 alkaen senioriohjaaja Leena Kemppi 044 7780 030 (ti-to klo 9-15)