Kouluverkkoselvityksen aikataulu

Kouluverkkoselvityksen aikataulu muuttuu poikkeustilan myötä ja tarkentuu 13.5.2020 jälkeen.

Parhaat eväät elämälle –kyläfoorumit ja toukokuun tilaisuudet on siirretty.

30.3. – 2.4.2020 järjestettävät tilaisuudet korvataan mielipidekyselyllä, johon kuntalaiset voivat vastata ajalla 2.4. – 30.4.2020.
Kyselylinkki lähetetään wilman kautta kotiin ja se löytyy myös 
www.asikkala.fi – sivustolta.

Kyselyyn pääset tästä osoitteesta:
https://survey.zef.fi/jnmykurr

Mielipidekyselyssä käytetään seudullista Zeffi-alustaa.

Tarvittavat keskustelutilaisuudet tullaan järjestämään ennen kasvatus- ja opetuslautakunnan kokousta. Lautakunnan kokous tullaan pitämään vasta syksyllä.

Tällä hetkellä voimme todeta, että kouluverkosta päätetään kunnanvaltuuston kokouksessa ennen vuoden 2021 talousarviokäsittelyä.

Ennen kasvatus- ja opetuslautakunnan käsittelyä on kuntalaisilla mahdollisuus jättää lausuntoja ja kannanottoja kirjallisesti kouluverkkoon liittyvässä asiassa. Kannanottoja ja lausuntoja voi jättää ma 31.8.2020 klo 16 asti osoitteeseen Asikkalan kunnanvirasto, Kasvatus- ja opetuspalvelut, PL 6 17201 Vääksy tai sähköisesti petri.haapanen@asikkala.fi.

 

Kouluverkkoselvityksen valmistelusta vastaa

Petri Haapanen, vs.sivistysjohtaja
petri.haapanen@asikkala.fi
044 778 0430