Kasvatus- ja opetuspalveluiden ilmoittautumiset

ESIOPETUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN

Perusopetuslain mukaista maksutonta esiopetusta järjestetään 2014 syntyneille ja pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleville lapsille 12.8.2020 – 28.5.2021

Esiopetukseen ilmoittaudutaan sähköisesti 16.2.2020 mennessä. Jos lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatusta, hae paikkaa samalla lomakkeella.

https://www.asikkala.fi/asikkalan-sahkoiset-palvelut/

Hae esiopetuskuljetusta myös 16.2.2020 mennessä.
Lomake löytyy varhaiskasvatuksen lomakkeista kunnan nettisivuilta.

VARHAISKASVATUKSEEN HAKEMINEN

Elokuussa 2020 vapautuvia varhaiskasvatuspaikkoja haetaan sähköisesti 23.2.2020 mennessä.

https://www.asikkala.fi/asikkalan-sahkoiset-palvelut/

Lisätietoja Asikkalan kunnan nettisivuilla tai puh. 044 778 0321

PERUSKOULUJEN ENSIMMÄISELLE LUOKALLE ILMOITTAUTUMINEN LUKUVUODEKSI 2020 – 2021

Asikkalassa asuvien huoltajien tulee ilmoittaa vuonna 2013 syntyneet lapset omaan kouluunottoalueensa kouluun. Kouluunottoalueet määräytyvät koulutuslautakunnan päätösten mukaan. Tähän lähikouluun kunta järjestää koulukuljetuksen. Mikäli lapselle valitaan muu koulu kuin lähikoulu, huoltajat vastaavat koulukuljetuksesta.

Vääksyn kouluunottoalueen oppilaiden ilmoittautuminen tapahtuu henkilökohtaisesti Anianpellon koululla torstaina 6.2.2020 klo 12-13 tai 16-18. Kouluun tutustumispäivä on keskiviikkona 13.5. klo 9-11.

Muiden kouluunottoalueiden osalta ilmoittaudutaan asianomaiselle koululle viikolla 6 (3-7.2.2020). Urajärven alueen oppilaat ilmoittautuvat Vesivehmaan koululle. Lapsen KELA-kortti pyydetään ottamaan mukaan.

Lukuvuoden 2020 – 2021 koulutyö alkaa keskiviikkona 12.8.2020. Varmistakaa kellonaika ao. koululta. Linja-autolla kulkevien oppilaiden tulee tarkistaa vuorojen aikataulut.

Lisätietoja: www.asikkala.fi, p. 044 778 0430 tai p. 044 778 0231

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTAAN ILMOITTAUTUMINEN

Perusopetuslain mukaista koululaisten iltapäivätoimintaa järjestetään koulupäivinä 12.8.2020 – 4.6.2021 (ei lauantaina). Iltapäivätoiminta on maksullista toimintaa ja siihen sisältyy välipala. Anianpellon iltapäivätoimintaan voidaan ottaa 50 lasta. Kun iltapäivätoiminnan oppilasmäärä haja-asutusalueiden kouluilla on 8 tai enemmän, iltapäivätoimintaa järjestetään kyseisellä koululla. Etusijalla ovat 1. ja 2.luokkalaiset ja muiden luokka-asteiden erityisoppilaat. Iltapäivätoiminnan maksu on 80€/kk (alle 4 h/päivä) tai 100€ (yli 4 h/päivä)

Ilmoittautumiset sähköisesti 23.2.2020 mennessä

https://www.asikkala.fi/asikkalan-sahkoiset-palvelut/

Lisätietoja Iltapäivätoiminnan vastaava ohjaaja puh. 044 778 0397 tai 044 778 0323