Jätevesineuvola-palvelu

Neuvo Kymi 2017- ja YLEISNEUVO Päijät-Häme-hankkeet tarjoavat Jätevesineuvola-palvelulla puolueetonta ja maksutonta haja-asutusalueiden jätevesien käsittelyyn liittyvää neuvontaa puhelimitse ja sähköpostitse Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen alueilla. Asukas voi myös pyytää jätevesineuvojaa vierailemaan kiinteistöllään. Jätevesineuvola puhelinaikoineen on asukkaiden käytettävissä toukokuun alusta elokuun loppuun maanantaisin kello 9 – 15, ja saman aikavälin puitteissa on neuvoja varmimmin tavattavissa Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tiloissa osoitteessa Tapiontie 2C, 45160 Kouvola.

Yhteystiedot:
Jätevesineuvoja Sanna Jattu
puhelin: 044 783 0952
etunimi.sukunimi@vesiensuojelu.fi

Neuvola-palvelun lisäksi molemmat hankkeet tarjoavat haja-asutusalueiden jätevesineuvontaa Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen erilaisissa kesätapahtumissa ja yleisötilaisuuksissa. Hankkeiden kesäkiertuetta voit seurata osoitteessa facebook.com/yleisneuvo2017.

Neuvontatyötä rahoittavat Kaakkois-Suomen ja Hämeen ELY-keskukset.