Ilmoitus maisematyölupahakemuksen vireilläolosta

Asikkalan kunnan tekniset palvelut on hakenut maisematyölupaa koskien puiden harvennushakkuuta Tynnyrikiven puistossa sekä Anianrinteessä.

Asiakirjat ovat nähtävillä rakennusvalvonnan tiloissa (Asikkalantie 21, Vääksy). Mahdolliset kannanotot tulee toimittaa rakennusvalvonnan toimistoon tai sähköpostilla merja.oja-lilja@asikkala.fi viimeistään 7.12.2016.

Lisätietoja: rakennusvalvonta p. 044 778 0275.

Kartat