Hyvinvointikertomus 2017-2020

Asikkalan kunnan laaja hyvinvointikertomus vuosilta 2017-2020 on valmistunut ja se käsitellään kunnanvaltuuston kokouksessa 8.2.2020. Hyvinvointikertomus on kuvaus kuntalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä sekä niihin vaikuttavista rakenteellisista tekijöistä. Valtuustokauden alussa laaditussa hyvinvointisuunnitelmassa vuosille 2017-2020 on asetettu neljä painopistealuetta ja hyvinvointikertomuksessa on kerrottu, mitä toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi on kuluneiden vuosien aikana tehty. Painopistealueet ovat:

  1. Yhteisöllisyyden ja osallisuuden edistäminen
  2. Monipuolinen, viihtyisä ja mahdollistava asuin- ja elinympäristö
  3. Terveyden edistäminen
  4. Työllisyyden edistäminen

 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kuuluu kunnan kaikille palvelualueille. Kunnan lisäksi myös monet muut tahot kuten seurakunnat, yhdistykset ja yritykset tekevät merkittävää työtä kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Hyvinvointi on siis kaikkien yhteinen asia.

Tulevan valtuustokauden hyvinvointisuunnitelma laaditaan vuoden 2021 aikana, joten hyvinvointikertomus kannattaa lukea tulevaisuutta ajatellen. Mitkä ovat ne kuntalaisten hyvinvoinnin kannalta olennaisimmat asiat, joihin Asikkalassa tulisi panostaa tulevalla valtuustokaudella?

Saila Juntunen
Hyvinvointikoordinaattori

Tutustu hyvinvointikertomukseen 2017-2020 tästä.