Esiopetukseen, varhaiskasvatukseen, kouluun ja iltapäivätoimintaan ilmoittautuminen

ESIOPETUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN

Perusopetuslain mukaista maksutonta esiopetusta järjestetään 2013 syntyneille ja pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleville lapsille 12.8.2019 – 29.5.2020.

Esiopetukseen ilmoittaudutaan sähköisesti 17.2.2019 mennessä. Jos lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatusta, hae paikkaa samalla lomakkeella.

https://www.asikkala.fi/asikkalan-sahkoiset-palvelut/

Hae esiopetuskuljetusta myös 17.2.2019 mennessä. Lomake löytyy varhaiskasvatuksen lomakkeista kunnan nettisivuilta.

VARHAISKASVATUKSEEN HAKEMINEN

Elokuussa 2019 vapautuvia varhaiskasvatuspaikkoja haetaan sähköisesti 24.2.2019 mennessä.

https://www.asikkala.fi/asikkalan-sahkoiset-palvelut/

Lisätietoja Asikkalan kunnan nettisivuilla tai puh. 044 778 0321

PERUSKOULUJEN ENSIMMÄISELLE LUOKALLE ILMOITTAUTUMINEN LUKUVUODEKSI 2019 – 2020

Asikkalassa asuvien huoltajien tulee ilmoittaa vuonna 2012 syntyneet lapset omaan kouluunottoalueensa kouluun. Kouluunottoalueet määräytyvät koulutuslautakunnan päätösten mukaan. Tähän lähikouluun kunta järjestää koulukuljetuksen. Mikäli lapselle valitaan muu koulu kuin lähikoulu, huoltajat vastaavat koulukuljetuksesta.

Vääksyn kouluunottoalueen oppilaiden ilmoittautuminen tapahtuu henkilökohtaisesti Anianpellon koululla keskiviikkona 13.2.2019 klo 12-13 tai 16-18. Kouluun tutustumispäivä on keskiviikkona 15.5.

Muiden kouluunottoalueiden osalta ilmoittaudutaan asianomaiselle koululle viikolla 7 (11-15.2.2019). Urajärven alueen oppilaat ilmoittautuvat Vesivehmaan koululle. Lapsen KELA-kortti pyydetään ottamaan mukaan.

Lukuvuoden 2019 – 2020 koulutyö alkaa maanantaina 12.8.2019. Varmistakaa kellonaika ao. koululta. Linja-autolla kulkevien oppilaiden tulee tarkistaa vuorojen aikataulut.

Lisätietoja: www.asikkala.fi, p. 044 778 0259 tai p. 044 778 0231

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTAAN ILMOITTAUTUMINEN

Perusopetuslain mukaista koululaisten iltapäivätoimintaa järjestetään koulupäivinä 12.8.2019-29.5.2020 (ei lauantaina). Iltapäivätoiminta on maksullista toimintaa ja siihen sisältyy välipala. Anianpellon iltapäivätoimintaan voidaan ottaa 50 lasta. Kun iltapäivätoiminnan oppilasmäärä haja-asutusalueiden kouluilla on 8 tai enemmän, iltapäivätoimintaa järjestetään kyseisellä koululla. Etusijalla ovat 1. ja 2.luokkalaiset ja muiden luokka-asteiden erityisoppilaat.

Iltapäivätoiminnan maksut:

alle 4 h/päivä > 80 €/kk

yli 4 h/päivä > 100 €/kk

Ilmoittautumiset sähköisesti 24.2.2019 mennessä

https://www.asikkala.fi/asikkalan-sahkoiset-palvelut/

Lisätietoja Iltapäivätoiminnan vastaava ohjaaja puh. 044 778 0397 tai 044 778 0321