AVOTULEN TEKOKIELTO PÄIJÄT-HÄMEESSÄ

Päijät-Hämeen pelastuslaitos kieltää pelastuspäällikön viranhaltijapäätöksellä § 13 30.5.2018 avotulen tekemisen alueellaan 30.5. – 13.6.2018. 

 

 

Avotulella tarkoitetaan pelastuslaissa nuotion lisäksi muuta vastaavaa tulen käyttöä, josta tulen on mahdollista päästä irti maapohjan kautta tai kipinöinnin kautta. Kielto koskee kaikkea avotulen tekoa, myös ennalta sovitut kulotukset ovat tänä ajanjaksona kielletty. Pelastuslain §106 mukaisesti avotulentekokiellon rikkominen on rangaistava pelastusrikkomus.

Jos metsäpalovaroitusjakso päättyy ennen sitä, tämä päätös kumotaan erikseen.

Lisätietoja
Virka-aikana pelastuspäällikkö Veli-Pekka Niemikallio, 0440-773200