Asikkalan valtuuston kokous 9.3.2020 kello 18

Asikkalan valtuuston kokous pidetään Asikkalan kunnanviraston kokoushuoneessa, (os. Rusthollintie 2, Vääksy) maanantaina 09.03.2020 alkaen kello 18:00.

Kokouksen esityslista julkaistaan keskiviikkona 4.3.2020 kunnan verkkosivuilla www.asikkala.fi, josta ilmenee kokouksessa käsiteltävät asiat.

Valtuuston pöytäkirja siihen liitettyine valitusoikeuksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kunnan verkkosivulla 13.3.2020, siten kuin kuntalain 140 §:ssä säädetään.

Hilkka Kemppi
valtuuston puheenjohtaja

Valtuuston kokousta voit seurata internetissä osoitteessa www.asikkala.fi/valtuustonkokous