Asikkalan valtuuston kokous 15.4.2019 klo 18

Asikkalan valtuuston kokous pidetään Asikkalan kunnanviraston kokoushuoneessa, os. Rusthollintie 2, 17200 Vääksy, maanantaina 15.4.2019 klo 18.00.

Kokouksessa käsitellään mm. seuraavat asiat:

 • eron myöntäminen luottamustoimista Ari Lampilalle ja täydennysvaalit
 • vastaus vihreiden valtuustoryhmän valtuustoaloitteeseen 22.1.2018
 • Kari Lyyrylän valtuustosaloite 12.11.2018 koskien katuvalojen rakentamista Kalkkisten rakennetulta rivitalolta kylän keskustaan
 • Riitta Lallan ym. valtuustoaloite 17.9.2018 koskien liukuesteiden hankkimista yli 65-vuotiaille aktiivisille kuntalaisille
 • valtuustoaloite koskien varhaiskasvatuksen saavutettavuutta ja avoimen varhaiskasvatustoiminnan kokeilua Asikkalassa
 • pöytäkirjojen julkaisu kunnan verkkosivuilla
 • Asikkalan vesi ja satama Oy:n toiminta-alueiden muutokset Asikkalan kirkonkylässä, Kalkkisissa ja Vesivehmaalla
 • korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe – Salpausselkä UNESCO Global Geopark –hanke
 • Katja Riihilahden valtuustoaloite Parkrun
 • talousarviomuutos
 • aloiteluettelo 2019
 • hyvinvointikertomus 2018

Kokouksen tarkastattu pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kunnan verkkosivuilla 23.4.2019

Hilkka Kemppi
valtuuston puheenjohtaja

Valtuuston kokousta voi seurata internetissä osoitteessa www.asikkala.fi/valtuustonkokous