Asikkalan matkailuun keskittyvä opinnäytetyö valmistunut

LAB-ammattikorkeakoulun tradenomi YAMK-opiskelija Antti Koivuluoma on saanut valmiiksi Asikkalaan liittyvän matkailupainotteisen opinnäytetyönsä ’Matkailun tiedolla johtamisen kehittäminen. Case Asikkala’. Kehittämishankkeen tavoitteena oli kehittää Asikkalan matkailua ja matkailun tiedolla johtamista.

Kehittämishankkeessa hyödynnettiin matkailijakyselyn lisäksi matkailuun liittyviä tilastoja, asiantuntijahaastatteluja sekä tuoreimpia tutkimuksia ja artikkeleita. Matkailijakysely toteutettiin kesällä 2020 ja siihen osallistui lähes sata matkailijaa Asikkalan eri kohteissa.

Tiedotteessaan Antti kertoo, että matkailijat ovat erittäin tyytyväisiä Asikkalaan matkakohteena. Kesällä 2020 tehty matkailijakysely osoittaa erinomaista asiakastyytyväisyyttä asiakasuskollisuuden mittarilla (NPS-indeksi) mitattuna.

Suurin osa matkailijoista valitsi Asikkalan matkailukohteekseen sijainnin, maisemien ja rentoutumisen vuoksi. Asikkalassa kiinnostaa erityisesti paikallistuotteet, lähiruoka ja nähtävyydet. Kehittämiskohteita löytyy mm. julkisessa liikenteessä.

Tutustu tarkemmin tiedotteeseen tästä.

Antin opinnäytetyö on luettavissa sähköisessä Theseus.fi-palvelussa.