Asikkalan kunta suorittaa puistometsien harvennushakkuita

Puistometsien harvennushakkuut aloitetaan 7.9.2020 alkavalla viikolla. Kohteina ovat kirjaston viereiset Pohjanpuisto ja Kirjastopuisto Asikkalantien ja Kanavatien välissä sekä Vartiopolun päähän sijoittuvat Telakkaranta ja Vartiopuisto. Puistometsien alueelta poistetaan maksimissaan puolet nykyisestä puustosta.

Laukkalassa Laukkalanpuiston ja Vilpunpuiston alueelta harvennetaan myös puustoa. Nämä puistot ovat pääosin tiheää koivikkoa ja nykyisestä puustosta poistetaan noin puolet, jolloin lopputuloksena on ilmava ja valoisa metsikkö.

7.9.2020
Tekniset palvelut