Asikkalan kunta käynnistää lentokentän yleissuunnittelun

TIEDOTE
Julkaisuvapaa 8.11.2019 klo 14.00

Asikkalan kunta käynnistää Vesivehmaan lentokentän yleissuunnitelman laatimisen. Tulevaisuuden kehittämistoimenpiteitä linjaava Masterplan koskee koko lentokenttää käsittäen ilmailun lisäksi alueen muut toiminnot ampumaurheilusta moottoriurheiluun. Tavoitteena on kehittää Päijät-Hämeen maakunnan pienlentokentästä laadukas yleisilmailukeskus.

Vesivehmaan lentokenttä kuuluu nykyisellään Etelä-Suomen vilkkaimpiin pienlentokenttiin. Kentällä on ympärivuotista ilmailutoimintaa ammattimaisesta lennonopetuksesta ja lentokonehuollosta monipuoliseen harrastusilmailuun. Viime vuosina lentokenttää kohtaan on virinnyt kasvavaa kysyntää johtuen osin epävarmasta Helsinki-Malmin lentoaseman tilanteesta. Vesivehmaan kentän tunnettuus ilmailijoiden keskuudessa, sekä sen palvelutarjonta, sijainti ja edullisuus houkuttelevat kentälle uusia tulijoita. Kentälle rakennetaan parhaillaan kahta uutta hallia.

Asikkalan kunnalla on vahva intressi kehittää kenttää yhdessä Päijät-Hämeen lentokenttäsäätiön ja kentän toimijoiden kanssa, maakuntaliitto ja muut kunnat mukaan lukien. Vuoden alussa käynnistettävällä yleissuunnitelmalla on tarkoitus linjata tulevaisuuden kehittämistoimenpiteet ja tarvittavat investoinnit, jotta maakunnan ainoa lentokenttä pysyy kehityksen kärjessä. ”Kunnan elinvoiman kannalta on tärkeää, että kentästä kehittyy entistä tasokkaampi ja kiinnostavampi kokonaisuus, joka houkuttelee uusia toimijoita ja luo työpaikkoja alueelle”, toteaa kunnan kehittämispäällikkö Isa Maunula. Masterplan toteutetaan vaiheittain ja se valmistuu ensi vuoden aikana.

Kunta osti lentokentän maa-alueet ja kuusi alueella sijaitsevaa rakennusta omistukseensa vuonna 2016. Sittemmin kunta myi hallit edelleen ilmailukäyttöön. Kentän kehittäminen on nykyisen kuntastrategian mukaista ja se tukee myös Vääksyn yhteiskoulun lukion ilmailulinjan kehittämistä. Kentän viimeisimpiä investointeja ovat automaattinen sääasema ja kiitoradan kestopäällystys.

Vesivehmaan lentokenttäpäällikkö Jukka Salokannel odottaa yleissuunnitelman tulevilta linjauksilta paljon: ”Vesivehmaan lentokentällä on kaikki mahdollisuudet kehittyä laadukkaaksi lento- ja korjaamotoiminnan keskukseksi. Tarvitsemme kentälle lisää ammattimaisia ilmailutoimijoita, jotta kentälle voidaan luoda myös taloudellisesti vakaa tulevaisuus.” Lentokenttää ylläpitää Päijät-Hämeen lentokenttäsäätiö, joka ei harjoita operatiivista ilmailutoimintaa. Kentän toimintaa linjaa viime vuonna päivitetty Vesivehmaan lentokentän strategia. Uusien hallien sijoittelussa tukeudutaan maankäytönsuunnitelmaan.

Masterplanin valmistelusta vastaa työryhmä, joka koostuu kunnan, lentokenttäsäätiön, kentän toimijoiden ja merkittävimpien yhteistyökumppaneiden edustuksesta. Lisäksi työryhmään haetaan ulkopuolista ilmailun asiantuntijaa.

 

Vesivehmaan lentokenttä

• lentokenttä on valmistunut 1940
• harrasteilmailukäytössä vuodesta 1958
• Päijät-Hämeen lentokenttäsäätiö ylläpitää kenttää viranomaisvastuulla
• Asikkalan kunta omistaa kentän maa-alueet (n. 150ha)
• nykyiset kentän toiminnot mm. lennonopetus, lentokonehuolto- ja korjaus, lentokoneiden myynti,    polttoainemyynti sekä muu kattava ilmailutoiminta
• lentokentän yhteydessä jokamiesluokan autorata, motocrossrata ja yksityinen ampumarata

 

Lisätiedot: kehittämispäällikkö Isa Maunula, p. 044 778 0211, isa.maunula@asikkala.fi
lentokenttäpäällikkö Jukka Salokannel, p. 044 700 2964, lahtivesivehmaa@gmail.com