Asikkalan kunnan valtuuston kokous 6.7.2020 klo 18

Valtuuston kokous on peruttu 1.7.2020

Huom! Valtuuston kokous keskiviikkona 1.7.2020 on peruttu johtuen kokouskutsun toimittamisessa olleista tietoteknisistä ongelmista.

Valtuuston kokous pidetään 6.7.2020 klo 18.00 Asikkalan Aurinkovuoren koululla, os Asikkalantie 12, Vääksy.

Kokouksen esityslista julkaistaan 1.7.2020 kunnan verkkosivuilla www.asikkala.fi, josta ilmenee kokouksessa käsiteltävät asiat.

Valtuuston pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävillä kunnan verkkosivuilla 10.7.2020 siten kuin kuntalain 140 §:ssä säädetään.

Hilkka Kemppi
valtuuston puheenjohtaja

Huom! Koronviruksen aiheuttamien kokoontumisrajoitusten vuoksi kokoukseen ei oteta yleisöä, vaan tilaisuutta voi seurata etäyhteyden kautta internetissä osoitteessa
www.asikkala.fi/valtuustonkokous