Asikkalan kunnan strategia 2018-2021 – hyväksytty valtuustossa 12.3.2018

Kuntastrategia on valtuuston keskeisin väline kunnan toiminnan ja talouden pitkäjänteisessä johtamisessa.

Asikkalan valtuusto hyväksyi kokouksessaan 12.3.2018 Asikkalan kunnan strategian 2018-2021.

Tutustu: Asikkalan kunnan strategia 2018-2021

Asikkalan strategia muodostuu kolmesta osa-alueesta: hyvinvoinnin-, paikallisuuden- ja elinvoiman kokonaisuuksista, joiden alla on yhteensä viisi priorisoitua tavoitetta. Strategian tarkoitus on, että kuntaa voidaan rakentaa paremmaksi pala palalta neljän vuoden suunnittelukauden aikana. Kolmen osa-alueen sisältö on rakennettu suhteessa toisiinsa niin, että ne muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden.

Hyväksytty strategia ei jää vain asiakirjaksi, vaan se ohjaa jatkuvasti kunnan taloussuunnittelua ja -seurantaa. Palvelualueet laativat yksityiskohtaisemmat strategian toteuttamisohjelmat, joissa avataan kuntastrategian tavoitteiden muuttumista käytännön toimiksi ja palveluiksi. Taloudellisesti merkittävimpiä päätöksiä valmisteltaessa kuvataan esittelytekstissä kuinka päätös toteuttaa kuntastrategiaa. Talousarviossa asetetaan vuosittain strategiasta johdettuja toiminnallisia tavoitteita sekä hyväksytään määrärahat ja tuloarviot.

Strategia 2018-2021 sekä tietoa strategiatyöprosessista ja sen aikana kertynyttä materiaalia on luettavissa www.asikkala.fi/tarina2021