Asikkalan kunnan kasvatus- ja opetuspalvelut koronan leviämisvaiheessa

TIEDOTE
9.3.2021

Opetuspalvelut

Alakoulut jatkavat lähiopetuksessa. Vääksyn Yhteiskoulun yläkoulu ja lukio ovat etäopetuksessa 8.-
28.3.2021. Tupaluokkien oppilaiden opetus toteutetaan lähiopetuksena, eikä oppilaita integroida
etäopetuksen tunneille. Yläkoulussa voidaan tehostetun tuen piirissä tai syrjäytymisvaarassa olevien
oppilaiden kohdalla järjestää sekä etä- että lähiopetusta. Koulun rehtori tekee erityisistä
opetusjärjestelyistä päätöksen.

Etäopetuksessa olevien oppilaiden tulee olla kotona ja suorittaa koulutehtäviä koulupäivän ajan.
Oppituntien sisällöt määrittelevät etäopetuksen toteutuksen periaatteet, mutta lähtökohtaisesti oppitunnit
suoritetaan kotona. Etäopetukseen osallistuville yläkoulun oppilaille on järjestetty noutolounaan haku kaksi
kertaa viikossa. Tästä tiedotetaan Wilman kautta.

Oppilashuolto palvelee lähiopetuksessa olevia koululla, etäopetuksessa olevien kohdalla sovitaan
tapaamiset tapauskohtaisesti. Lasten ja nuorten iltapäivään suunnattu kunnan organisoima
harrastuskerhotoiminta keskeytetään yläkoululaisten oppilaiden kohdalla, alakoulujen harrastuskerhot
jatkuvat turvallisuusetäisyydet huomioiden.

Asikkalassa koulukuljetukset järjestetään uudet rajoitukset huomioiden. Yläkoululaisten ja lukiolaisten
kuljetustarpeen pääsääntöinen poistuminen määräaikana luo väljyyttä kuljetuksiin.

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen toiminta jatkuu normaalisti. Vanhemmille suositellaan maskin käyttöä lasta viedessä tai
noudettaessa. Iltapäivätoiminta jatkuu normaalisti.

Avoin varhaiskasvatus toimii annetut turvallisuusnäkökohdat huomioiden. Perhekeskuksen Leikkis- ja
Länsi-Asikkalan Leikkis-toimintaa järjestetään edelleen. Perheklubia ei järjestä osallistujamäärän rajausten
vuoksi. Kasvomaskia suositellaan käytettävän sisätiloissa, mikäli lähikontaktia ei voida välttää.

Lisätietoja:
Petri Haapanen, vs. sivistysjohtaja 0447780430, kasvatus- ja opetuspalvelut muut yksiköt
Jarkko Koponen, rehtori, 0447780411 Vääksyn Yhteiskoulun ja lukion oppilaat ja huoltajat

Siirry Asikkalan kunnan koronatiedotteisiin tästä.