Asikkala Suomen harrastusrikkain kunta sai 30 000 euron avustuksen koulujen kerhotoimintaan

Aluehallintovirasto (AVI) myönsi Asikkalan mallille avustusta 30 000 euroa. Avustuksen käyttöaika on 1.8.2021 – 30.6.2022

Asikkalan kunnassa on kehitetty lukuvuoden 2020 -2021 aikana monipuolista kerhotoimintaa koululaisten iltapäivään. Hankevalmistelua on tehty yhteistyössä opetus- ja hyvinvointipalveluiden kanssa. Syksyn aikana kerhojen pitäjinä ovat olleet seurat, yhdistykset ja järjestöt sekä yksityiset henkilöt. Kerhoja on pidetty kaikilla kouluilla.

Kunnassa pilotoitiin koronakevään aikana yli 30 kerhoa ja nyt monipuolinen, koulupäivän jälkeen tarjottu ilmainen kerhotoiminta saa jatkoa.

Kerhotoiminnan ohjaavina periaatteina ovat osallisuuden lisääminen, hyvinvoinnin lisääminen, kaverisuhteiden kehittäminen, eriarvoisuuden vähentäminen ja yksinäisyyden ja syrjäytymisen ehkäiseminen.

Kerhotoiveista on suoritettu valtakunnallinen kerhokysely 2020, johon vastasi 469 kunnan koululaista. Yläkoululaisten suosituimmat kerhotoiveet olivat: Kuntosali, parkour, keilailu, ruuanvalmistus, valokuvaus, media/video/valotaide, lumilautailu, mopon korjaus, koodaus ja kuvataide. Alakoululaisten vastaavia toiveita olivat: Kuvataide, parkour, pelisuunnittelu ja koodaus, eläinkerho ja kiipeily. Koulukohtaista kiinnostusta oli myös ratsastukseen, soittimien soittamiseen, mopon korjaukseen, pyöräilyyn ja keilailuun.

Lukuvuoden 2021 – 2022 kerhotoiminnasta valmistetaan viikko-ohjelma, jota on laadittu oppilaiden toiveiden, kerhojen suosion ja ohjaajaresurssien mukaisesti. Kerhot aloittavat toimintansa 30.8.2021. Ilmoittautuminen kerhoihin käynnistyy kouluvuoden alussa.