Asikkala mukaan Päijät-Hämeen digitukiverkostoon

Digitaidot ovat uusi kansalaistaito, joista huolehtiminen on koko Suomen asia. Digitaitojen kehittämiseksi Päijät-Hämeen liitto on aloittanut hankkeen, jossa ovat mukana kaikki Päijät-Hämeen kunnat ja Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä. Tavoitteena on luoda alueellisen digituen verkosto, jonka avulla digituki saadaan kattamaan koko maakunta ja vastaamaan tarpeeseen.

Digituki kuuluu kaikille. Digituella tarkoitetaan sähköisen asioinnin, palveluiden ja laitteiden käytön tukea. Tuen tarkoituksena on auttaa asiakasta itsenäiseen ja turvalliseen laitteen käyttöön sekä sähköiseen asiointiin. Digituki voi olla etätukea, lähitukea tai koulutuksia. Digituen järjestäminen varmistaa osaltaan, että kaikilla kuntalaisilla on riittävät digitaidot sähköisten palvelujen käyttämiseen.

Asikkalassa on jo tehty työtä digituen saralla. Esimerkiksi Asikkalan kirjasto ja Oltermannin Tietotupa ovat antaneet digitukea jo pitkään. Myös Wellamo-opisto on kouluttanut kuntalaisia digilaitteiden ja -palvelujen käyttöön.

Aluksi hankkeessa selvitetään, millaista digitukea eri tahot antavat ja millaista digitukea asukkaat tarvitsevat. Sen jälkeen digitukea kehitetään vastaamaan kysyntään nykyistä paremmin.

Jos organisaatiosi antaa digitukea ja haluat mukaan digituen verkostoon, lue lisää ja ota yhteyttä: https://paijat-hame.fi/digituki/

Lisätietoja hankkeesta: Projektipäällikkö Markku Lehikoinen, Päijät-Hämeen liitto, etunimi.sukunimi@paijat-hame.fi puh 044 077 3624