Mikä on silta?

silta_on_menetelma

 

 

 

 

 

 

 

Silta yhdistää osallistumisen välineitä ja tekee päätöksenteosta entistä ymmärrettävämpää ja läpinäkyvämpää. Silta on joustava työkalu sekä kuntalaisen että kunnan käyttöön. Silta menetelmää sovelletaan tiettyyn rajattuun aiheeseen, hankkeeseen tai ongelmaan, jota kutsutaan Silta-tapaukseksi. Jokaisen Silta-tapauksen kohdalla käydään läpi Sillan neljä vaihetta:

1) tiedottaminen
2) startti
3) tiedonkeruu
4) palaute

Aluksi määritellään aihealue, josta halutaan kerätä asukkaiden mielipiteitä ja näkemyksiä. Selkeä aiheenrajaus on perusta kattavalle tiedonkeruulle ja aihealueen tarkka määrittely edesauttaa myös kuntalaisia ymmärtämään mihin kerätyt mielipiteet voivat vaikuttaa.

Kun osallistamisen tavoitteet on määritelty, itse Silta-menetelmä käynnistetään tiedottamalla kuntalaisille projektista, se aikataulusta ja tiedotuskanavista.

Startti-vaiheessa järjestetään mahdollisuuksien mukaan jokin tapahtuma tai tilaisuus, jossa tavataan asukkaita kasvokkain – tämä luo vuoropuhelua viranomaisten ja osallistuvien kuntalaisten välille ja lisää yhteisymmärrystä.

Seuraavassa tiedonkeruu-vaiheessa kerätään asukkailta mielipiteitä. Tiedonkeruussa olennaista on erilaisten toisiaan tukevien menetelmien käyttö, mitkä ovat saavutettavissa niin internetissä kuin myös muilla keinoin.

Neljännessä, palaute-vaiheessa kerätty tieto analysoidaan ja luodaan yhteenveto, jossa kerrotaan minkälaisia tuloksia on saatu, miten ne ovat vaikuttaneet tapaukseen ja miten asian käsittely jatkuu. Silta-tapaus arkistoidaan nettisuvulla ja materiaali säilytetään, jotta asukkaan on mahdollista palata aineiston tuloksiin myöhemminkin. Tässä vaiheessa on oleellista käydä kehittävää vuoropuhelua Silta-tapauksen tuloksista ja saaduista mielipiteistä sekä projektin onnistumisesta.

Kuinka kuntalainen käyttää Siltaa?

Kuntalainen voi seurata Siltaa ja osallistua siihen eri alustoilla. Kaikissa Silta-tapauksissa on vaiheita, joihin voi osallistua internetin lisäksi myös paikan päällä.Osallistumisen tapoja ovat osallistuminen tapahtumiin ja tapaamisiin tai kyselyihin ja muihin tiedonkeruisiin vastaaminen.

Silta-tapausten kulkua voi seurata internetsivulla, jonne kaikki tapaukset kerätään. Asukas näkee sivuilla kaikki käynnissä olevat Silta-tapaukset, tietoa niistä ja sen, missä vaiheessa tapaukset ovat menossa.

Jokainen tapaus esitetään sivuilla neljän vaiheen kautta visuaalisesti havainnollistettuna ja helposti ymmärrettävällä tavalla. Asukas saa nopealla vilkaisulla ajatuksen siitä, missä vaiheessa tapaus on.

Toinen vaihtoehto on, että kuntalainen seuraa tapauksia kunnan ilmoitustaululta. Kaikkiin netissä oleviin osallistumistapoihin on saatavilla myös perinteiset vastineet, joiden käyttöön ei tarvita internetyhteyttä. Esimerkiksi verkossa toteutettavaan kyselyyn on aina  mahdollista vastata paperisilla kyselyillä.

Kuntalainen voi jatkuvasti antaa palautetta ja kommentteja Sillan internetsivuilla, paperilomakkeilla tai ottamalla yhteyttä kunnan viranomaisiin.

silta_menetelma-vaiheet

Silta-menetelmän on luonut monialainen opiskelijatiimi Tampereen yliopistosta ja Tampereen teknillisestä yliopistosta. Silta on kehitetty innovaatioympäristö Demolan  ja  Asikkalan kunnan yhteistyössä.

Lisätietoja:
Demola_Tiedote_Asikkala_SILTA
tampere.demola.net