Perhepäivähoito

Perhepäivähoito hoitajan kotona

Kulkupelit

Perhepäivähoitajamme ovat kunnan työntekijöitä, jotka hoitavat lapsia omassa kodissaan. Perhepäivähoitajan toimintaa ohjaavat kunnan perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma, sekä lasten yksilölliset varhaiskasvatussuunnitelmat, jotka laaditaan yhdessä huoltajien kanssa. Perhepäivähoidossa tarjoamme lapselle varhaiskasvatusta pienessä ryhmässä, jossa leikki ja kotoisat askareet luovat pohjan uuden oppimiselle. Perhepäivähoitoryhmään voi kuulua enintään neljä kokopäiväistä ja yksi osapäiväinen lapsi mukaan luettuna hoitajan omat alle kouluikäiset lapset.

Perhepäivähoidossa hoitajan työaika muodostuu lasten hoitoaikojen perusteella. Hoitoajasta sovimme kanssasi tarkemmin, kun teemme lapsellesi palvelusuunnitelman hoitosuhteen alussa.

Perhepäivähoitajan poissaolojen aikana varahoidon järjestämme päiväkoti Hulivilissa. Ilmoita lapsen hoidon tarpeesta varahoitopaikkaan mahdollisimman pikaisesti saatuasi tiedon hoitajan poissaolosta, kuitenkin viimeistään hoidon tarvetta edeltävän viikon maanantaina. Laskutamme kaikki varatut sijaishoidot, vaikka niitä ei käytettäisi.

Hoitajan sairastuessa äkillisesti ilmoita hoidontarve varahoitopaikkaan heti, kun mahdollista. Noudata palvelusuunnitelmassa sovittuja hoitoaikoja myös varahoitopaikassa. On tärkeää, että tutustut lapsen kanssa varahoitopaikkaan ennen ensimmäistä hoitopäivää.

Perhepäivähoitajien esimiehenä toimii Hulivilin päiväkodin johtaja, jolta saat lisätietoja perhepäivähoidosta ja hoitopaikoista.

päiväkodin johtaja Jaana Ritvanen,  puh. 044 778 0323