Kasvun ja oppimisen tuki

Varhaiskasvatuksen lähtökohtana on kaikille lapsille yhteinen ja yhtäläinen laadukas varhaiskasvatus, jonka sisällä lasten erilaisiin tuen tarpeisiin vastataan monipuolisesti. Tuen tarpeen lähtökohtana on huoltajien ja kasvatushenkilöstön yhdessä tehdyt havainnot lapsen kasvusta, kehityksestä ja oppimisesta tai lapsen aiemmin todettu erityisen tuen tarve. Tuen tarvetta arvioidaan säännöllisesti huoltajien ja henkilöstön yhteistyönä.

Kasvatushenkilöstö tukee suunnitelmallisesti lapsen kasvua ja oppimista käyttäen monipuolisesti erilaisia menetelmiä ja välineitä. Lapsen tuen tarvetta koskevista asioista vastaa kasvatushenkilöstön lisäksi varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Hän on kasvun ja oppimisen asiantuntija, jonka tehtävänä on ohjata ja konsultoida kasvatushenkilöstöä ja huoltajia lapsen tuen tarpeeseen liittyvissä asioissa. Hän osallistuu lasten tuen arviointiin, tutkimuksiin, ohjaukseen, sekä tuen suunnitteluun ja seurantaan yhdessä huoltajien ja kasvatushenkilöstön kanssa.

 

varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Merja Keränen

puh. 044 778 0059

merja.keranen(at)asikkala.fi