Varhaiskasvatus ja esiopetus

Tervetuloa varhaiskasvatuspalveluiden pariin!

Varhaiskasvatuksen tehtävänä on tukea perheitä heidän kasvatustehtävässään tarjoamalla lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista edistävää toimintaa. Keskeisimpänä arvona Asikkalan varhaiskasvatuksessa on lapsen oikeus hyvään lapsuuteen.

Alle kouluikäisen lapsen huoltajalla on mahdollisuus valita erilaisia varhaiskasvatuspalveluita. Kun perheessä on alle 3-vuotias lapsi, lapsen voi hoitaa kotona kotihoidon tuella. Vaihtoehtona ovat myös kunnalliset varhaiskasvatuspalvelut tai päivähoidon järjestäminen yksityisen hoidon tuella, joko yksityisessä päivähoitopaikassa tai niin, että palkkaa hoitajan kotiin.