Vuorohoito

Vuorohoito on klo 18 – 6, öisin tai viikonloppuisin järjestettävää hoitoa. Vuorohoito on tarkoitettu lapsille, jotka huoltajiensa työn tai opiskelun takia tarvitsevat sitä säännöllisesti. Vuorohoitoon ei ole subjektiivista oikeutta.

Vuorohoidon hoito- ja työajat perustuvat huoltajien etukäteen varaamiin hoitotunteihin, jotka perustuvat huoltajien työaikoihin. Lapsi voi olla hoidossa, kun molemmat huoltajat ovat työssä, sekä yövuoron jälkeen huoltajien nukkumisajan (enintään 8h yövuoron jälkeen). Huoltajien tulee huolehtia siitä, että myös lapsella on vapaapäiviä hoidosta.

Viimeistään sunnuntaina klo 24.00 pitää ilmoittaa siitä viikon päästä maanantaina alkavat hoitoajat webin tai appiksen kautta. Yöhoitoa tarvitsevat lapset tulevat hoitoon klo 21 mennessä ja lapset, jotka eivät jää yöhoitoon, haetaan klo 22 mennessä. Hoitoajoista neuvotellaan perhekohtaisesti lapsen etu huomioiden.

Jos vuorohoidon tarve loppuu, järjestämme lapselle varhaiskasvatuspaikan toisesta ryhmästä, päiväkodista tai perhepäivähoidosta.

Vuorohoitoa järjestämme Päiväkoti Hulivilissä (Koulumestarintie 1, 17200 Vääksy).