THL:n tulosten käsittely 2018

THL

Tämän linkin takana toimintamallin kuvaus, miten Terveyden ja Hyvinvoinninlaitoksen kyselytuloksia käsittelimme yhdessä oppilaiden ja opiskelijoiden kanssa.