Liikkuva koulu

Liikuntaa kaikille kuntalaisille

Asikkala on profiloitunut viimeisen vuosikymmenen aikana hyvin vahvasti liikunnan edistämiseen monin eri keinoin. Kuntapäättäjät, ylin kuntajohto, liikuntapalvelut, koulutuspalvelut sekä kunnan muut hallinnonalat ovat systemaattisesti, tavoitteellisesti ja pitkäjänteisesti kehittäneet erilaisia terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen malleja.

Terveiden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä terveysliikunta ovat olleet kuntastrategian yhtenä kolmesta painopistealueesta tämän vuosikymmenen alusta. Nykyisin kyseiset asiat esiintyvät usean hallintokunnan tavoitteisiin asti.

Asikkalassa halutaan edistää kansanterveyttä, kuntalaisten liikkumista, terveellisiä elämäntapoja sekä vastuunottoa omasta elämästä. Varsinkin esteitä liikkumisen aloittamiseen sekä aktiiviseen harrastamiseen on poistettu. Esimerkkinä tästä on kunnan omistamien liikuntatilojen maksuttomuus pitkäaikaiseen säännölliseen liikuntaan kaikille kuntalaisille syksystä 2015 alkaen. Kuntosalin osalta maksuttomuus käytäntöä on toteutettu jo usean vuoden ajan.

Kaiken toiminnan lähtökohtana on vuosien mittaan ollut yhteistyö eri sektoreiden kanssa. Nykyään yhteistyö on arkipäivää, mutta toki parannettavaa ja kehitettävää aina löytyy. Yhteistyötä sosiaali- ja terveystoimen kanssa tehdään liikkumislähetekäytännön merkeissä, tavoitteenahan tällä mallilla on löytää terveytensä kannalta liian vähän liikkuvat ja aktivoida heidät liikuntaneuvonnan avulla elintapamuutokseen.

Aikuisten terveyttä edistävä liikunta

Asikkalan liikuntapalvelu on mukana aikuisten terveyttä edistävässä toiminnassa hanke- sekä omarahoituksella, toimintaa on tehty vuodesta 2014 alkaen. 2015 on kolmivuotisen hankkeen toinen vuosi. Asikkalan kunta on sitoutunut toiminnan jatkamiseen tavoitteellisesti ja laadukkaasti. Sitoutumisesta liikunnan kehittämiseksi kunta palkkasi vakinaiseen työsuhteeseen kolmannen liikunnanohjaajan, ilman hankerahan tuomaa selkänojaa tämä ei olisi ollut mahdollista. Päätöksen yhteydessä vakinaistamista perusteltiin aikuisten terveyttä edistävän hankkeen kolmivuotisuudella (viimeinen vuosi olisi 2016) jonka jälkeen toimintaa jatketaan kuntarahoituksella.

Liikkuva koulu

Asikkalan kunnassa toimivat seuraavat koulut: Vääksyn Yhtenäiskoulu (yläkoulu ja lukio) 417 opiskelijaa, VYK Aurinkovuoren koulu (3.-6. lk yleis- ja 1.-9.lk erityisopetus) 260 oppilasta), VYK Anianpellon koulu (1.-2.lk) 109 oppilasta , Länsi-Asikkalan koulu (1.-6. lk) 56 oppilasta, Kalkkisten koulu (1.-6. lk) 31oppilasta ja Vesivehmaan koulu (1.-6. lk) 65 oppilasta.

Kaikki Asikkalan kunnan koulut toteuttavat liikkuvan koulun periaatteitaan omista lähtökohdistaan käsin. Aurinkovuoren, Länsi-Asikkalan ja Kalkkisten koulu ovat mukana Liikkuva koulu –ohjelmassa jo muutaman vuoden ajan. Toukokuussa 2014 myönnetyn hanketuen osalta Vääksyn Yhteiskoulu (yläkoulu) muutti omaa toimintakulttuuriaan Liikkuva koulu periaatteiden mukaisesti. Tällä hetkellä kaikki koulut ovat rekisteröityneet Liikkuviksi kouluiksi.

Lue lisää Liikkuva koulu -ohjelmasta

Touhukalenteri

www.touhukalenteri.fi

Touhukalenterissa on jokaiselle päivälle liikuntaa.

Taukoliikuntaa