Lukion opon sivut

Lukion opo, Suvi Niemeläinen on lukion opiskelijoiden apuna monenlaisissa asioissa. Asian kuin asian voi aina tuoda yhteisesti mietittäväksi. Mikäli opo ei osaa olla avuksi tai ole oikea osoite, mietimme yhdessä kenen puoleen asiassa kannattaisi kääntyä.

Mikäli et ole halukas jonottelemaan opon aulassa, kannattaa varata aika, joko tekstiviestillä: 044 778 0414, Wilman kautta pikaviestillä tai sähköpostitse: suvi.niemelainen@asikkala.fi Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

”Opinto-ohjauksen tehtävänä on tukea opiskelijaa opinnoissa lukioaikana ja huolehtia siitä, että opiskelijalle karttuu riittävästi sellaisia tietoja ja taitoja, joita hän tarvitsee elämään liittyvissä siirtymä- ja muutostilanteissa, kuten siirtyessään jatko-opintoihin ja työelämään sekä kohti täysivaltaista ja aktiivista yhteiskunnan jäsenyyttä.” LOPS

 

LUKION SUORITUSOHJEET

 

1. LUKION OPPIMÄÄRÄN SUORITTAMINEN

 

Lukion oppimäärään kuuluu vähintään 75 kurssia. Opiskelija saa lukion päättötodistuksen,

kun hän on suorittanut  opinto-ohjelmaansa kuuluvien oppiaineiden oppimäärät.

 

Lukion kurssimäärässä ovat mukana kaikki opiskelijan arvioidut kurssit, eikä mitään voi

jälkikäteen enää poistaa.

 

Keskeytyneestä oppimäärästä ei tule merkintää päättötodistukseen.

 

2. KURSSIEN SUORITUSJÄRJESTYS

 

Kunkin aineen kurssit suoritetaan yleensä numerojärjestyksessä. Tästä

suoritusjärjestyksestä voi poiketa kurssikuvauksissa ilmoitetulla tavalla tai neuvoteltuaan

asiasta ao. opettajan ja rehtorin kanssa.

 

3. KURSSIN SUORITTAMINEN

 

Opetukseen osallistumalla

Kurssit suoritetaan pääsääntöisesti opetukseen osallistumalla. Aiheettomien poissaolojen

vuoksi opiskelija voidaan jättää arvostelematta. Opiskelijan, joka on aloittanut kurssin

suorittamisen ja joka haluaa keskeyttää kurssin, tulee neuvotella asiasta ao. opettajan ja

rehtorin kanssa.

 

Verkkokurssina

Joitakin lukion kursseja voi suorittaa verkkokursseina, jaksoista riippumattomalla

aikataululla. Verkkokurssin suorittamisesta on sovittava ao. opettajan kanssa lukuvuoden

ensimmäisen jakson aikana. Tarkemmat suoritusohjeet antaa ao. kurssin opettaja.

 

Itsenäisesti opiskellen

Opiskelija voi suorittaa kurssin myös itsenäisesti opiskellen rehtorin luvalla. Kurssin

itsenäinen suorittaminen anotaan kirjallisesti etukäteen. Mahdollisista lisätehtävistä on

sovittava kurssin opettajan kanssa.

 

4. KURSSIN ARVOSTELU

 

Kurssit arvioidaan toisistaan riippumatta numeroin  4 – 10. Opinto-ohjauksessa annetaan

kuitenkin vain suoritusmerkintä. Mikäli opiskelija pyytää, hän on oikeutettu saamaan

suoritusmerkinnän liikunnasta ja sellaisista oppiaineista, joissa opiskelijan suorittama

oppimäärä käsittää vain yhden kurssin sekä valinnaisista vieraista kielistä, mikäli opiskelijan

suorittama oppimäärä niissä käsittää vain kaksi kurssia.

 

Syventävien ja soveltavien opintojen arviointimenettely ilmenee kurssiselosteista.

 

5. KURSSIN UUSIMINEN

 

Hylätyn kurssin (4) voi suorittaa osallistumalla kerran uusintakuulusteluun välittömästi

kurssin jälkeen tai kesän rästitenttipäivänä tai opiskelemalla kurssin uudelleen. Opiskelijan,

joka on saanut kurssin uusintakuulustelusta hylätyn arvosanan (4), on suoritettava kurssi

opetukseen osallistumalla.

 

Opiskelijan, joka ilmoittautuu uusintaan, mutta jää saapumatta ilman pätevää syytä,

katsotaan käyttäneen uusintakertansa.

 

Hyväksytyn kurssin voi uusia opiskelemalla sen uudelleen (osallistumalla kurssille tai

opettajan luvalla itsenäisesti opiskellen). Parempi arvosana jää voimaan.

 

6. ETENEMISEHTO

 

Etenemiseste määräytyy opiskelijan opiskelemien pakollisten ja syventävien kurssien

määrän mukaisesti. Jos opiskelijan opintosuunnitelmaan kuuluu yksittäisessä aineessa vain

1-2 kurssia, etenemiseste muodostuu ensimmäisestä hylätystä arvosanasta, 3-5 kurssin

opintosuunnitelmassa etenemiseste muodostuu toisen hylätyn arvosanan jälkeen, 6-8

kurssin opintosuunnitelmassa etenemiseste muodostuu kolmannen hylätyn arvosanan

jälkeen ja jos opintosuunnitelmaan kuuluu 9 tai useampia kursseja, etenemiseste

muodostuu neljännen hylätyn arvosanan jälkeen. Opiskelija ei saa jatkaa kyseisen

oppiaineen opintoja, ennen kuin etenemiseste on poistunut.

 

7. AINEVALINTOJEN MUUTTAMINEN

 

Opiskelija voi tarvittaessa tarkistaa opinto-ohjelmaansa. Muutoksista on sovittava opinto-

ohjaajan kanssa viimeistään viikkoa ennen kunkin jakson alkua.

 

8. OPPIMÄÄRÄN ARVOSANAN MÄÄRÄYTYMINEN

 

Oppiaineen oppimäärän arvosana määräytyy opiskelijan opiskelemien pakollisten ja

opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjen valtakunnallisten syventävien kurssien

kurssiarvosanojen aritmeettisena keskiarvosanana. Mikäli näin määräytyvä arvosana ei

vastaa päättövaiheen suoritustasoa, arvioinnin suorittajat voivat korottaa arvosanaa

 

Mainituista opinnoista opiskelijalla saa olla hylättyjä kurssiarvosanoja enintään seuraavasti:

 

Opiskelusuunnitelman mukaisesti opiskeltuja          joista voi olla hylättyjä

pakollisia ja opetussuunnitelman perusteissa                 kurssiarvosanoja enintään

määriteltyjä valtakunnallisia syventäviä kursseja,

 

1–2 kurssia     0

3–5 kurssia     1

6–8 kurssia     2

9 kurssia tai enemmän    3

 

 

Oppiaineen oppimäärässä ovat mukana kaikki opiskelijan arvioidut pakolliset ja

opetussuunnitelman perusteissa määritellyt valtakunnalliset syventävät kurssit, eikä mitään

niistä voi jälkikäteen poistaa.

 

Opiskelijalla on mahdollisuus korottaa oppimäärän arvosanaansa koulutyön päätyttyä

toimeenpantavassa erillisessä kuulustelussa.

 

Opiskelijan arvioinnista päättää kunkin oppiaineen tai aineryhmän osalta opiskelijan

opettaja tai, jos opettajia on useita, opettajat yhdessä. Päättöarvioinnista päättävät rehtori

ja opiskelijan opettajat yhdessä.

 

Oppilaitoskohtaisista syventävistä ja soveltavista kursseista voidaan lukea mukaan

lukion oppimäärään vain opiskelijan hyväksytysti suorittamat kurssit.

 

9. MATEMATIIKAN OPPIMÄÄRÄN VAIHTAMINEN

 

Pitkän matematiikan oppimäärän voi vaihtaa lyhyeksi oppimääräksi minkä kurssin jälkeen

tahansa. Tällöin pitkän oppimäärän kurssien arvosanat siirtyvät suoraan lyhyiden kurssien

arvosanoiksi, seuraavien vastaavuuksien mukaisesti:  MAY1 (yhteinen kurssi),MAA2= MAB2, MAA3=MAB3,

MAA6= MAB7,  MAA8= MAB4 ja MAA10= MAB5.

 

10. SEURANTA

 

Vastuu ainevalinnoista ja kurssien suorittamisesta on opiskelijan. Eri aineiden opettajat,

ryhmänohjaaja ja opinto-ohjaaja neuvovat tarvittaessa.