Lukuvuoden kalenteri

Lukuvuoden kalenteri päivittyy noin 4 kertaa vuodessa. Kalenteriin ei ole merkitty kaikkia pieniä koulussa tapahtuvia asioita. Epäselvissä asioissa ota yhteys rehtoriin, koulusihteeriin tai luokanvalvojaan/ryhmänohjaajaan.

Kalenteri, kotisivut, lv1718