Lukioon hakijalle

Vääksyn Yhteiskoulun opetustarjonnan esittely


Ilmailulinja

Liikuntalinja

Äidinkieltä, draamaa ja näytelmämusikaaleja + teatteripaketti


Matematiikkapainotus ja LUMA


Kielet muodostavat kansainvälisyyden pohjan 
Psykologian suosio vain kasvaa

Luonnontieteistä biologia ja maantiede

Lakitietoa, taloustietoa ja yhteiskuntaoppia

Liikunnallinen lukiopolku ja aktiivinen arki

Haku yleislinjan, ilmailulinjan tai liikuntalinjan opiskelijaksi

Vääksyn Yhteiskoulun lukiossa toimivat yleislinjan lisäksi ilmailulinja ja liikuntalinja. Edellä mainittujen lisäksi lukiolainen voi vahvistaa itse ilmaisua teatteripaketin kurssivalikoimilla. Lukion yleislinjalle otetaan vuosittain noin 40-50 opiskelijaa. Kaikkiaan lukiossamme on noin 190 opiskelijaa, joista 1/3 on ilmailulinjan opiskelijoita. He tulevat pääosin eri puolilta Suomea.

Haku yleislinjalle

Yleislinjalle haetaan valtakunnallisen yhteishaun kautta, osoitteessa www.opintopolku.fi

Lukion lukuaineiden keskiarvoraja on 7 ja meille tulee vuosittain sisään opiskelijoita, joiden keskiarvot ovat noin 7.3-9.9 välillä.

Lisäksi jokainen hakija toimittaa hakuaikana ainevalintakortin (alla) osoitteeseen:

Vääksyn Yhteiskoulun lukio

opinto-ohjaaja Suvi Niemeläinen

Koulukuja 2, 17200 Vääksy

Lukion kurssiopas

Ainevalintakortti lv 2021

Ainevalintakortti, LV 2021-22

Lisätietoja opinto-ohjaaja Suvi Niemeläinen

suvi.niemelainen@asikkala.fi

044-7780 414

 

Haku ilmailulinjalle

Jos olet kiinnostunut liikennelentäjän, sotilaslentäjän tai lennonjohtajan ammateista tarjoamme sinulle mahdollisuuden edistää alan koulutuksessa ja ammatissa tarvittavia valmiuksia lukiomme opiskelijana.

Otamme linjalle vuosittain 25 ilmailusta ammattina kiinnostunutta opiskelijaa. Opiskelijat valitaan hakumenettelyn kautta, jossa valintakriteereinä ovat aiempi opiskelumenestys sekä haastattelu.

Opiskelijoille tarjotaan ilmailun perus- ja ammatillista koulutusta simuloivia kursseja. Kursseilla tuetaan lentäjän ja lennonjohtajan ammattien edellyttämiä valmiuksia. Suoraan lentämiseen liittyvien kahdeksan kurssin lisäksi valittavanasi on kahdeksan aineenopetuksen soveltavaa ilmailu-oppiaineen kurssia.

Oppimääriä ja oppimista tuetaan lentosimulaatio-opetuksella ja tutustumisilla ammatti-ilmailun yksiköihin sekä ilmailun ammattiin ja koulutukseen liittyvällä informaatiolla. Kurssien puitteissa voit suorittaa myös omakustanteisina UL-, LAPL(A) tai PPL(A) lentolupakirjat.

Ilmailun opetustoiminnasta vastaavat lennonopettajat ja lukion aineenopettajat. Syventävien kurssien osalta käytetään myös vierailevia alan ammattilaisia. Ilmailun yhteistyötahoina Vääksyn Yhteiskoulun kanssa toimivat Päijät-Hämeen ilmailuyhdistys PHIL ry yhteistoiminnassa ilmailun ammatillisten koulutustahojen kanssa.

Haku

A. Ilmailulinjalle hakeminen tapahtuu valtakunnallisessa yhteishaussa, osoitteessa www.opintopolku.fi

Lukion lukuaineiden keskiarvoraja on 7.

B. Tämän lisäksi pyydämme jokaista hakijaa täyttämään koulumme kotisivuilla (alla) lisätietolomakkeen. Lisätietolomakkeen tiedot antavat pääsykoehaastattelua varten pohjatietoja, joita ei yhteishausta välttämättä vielä ole saatavilla. Erityisesti pyydämme hakijaa lisätietolomakkeella selvittävän hakuunsa vaikuttaneita seikkoja (erityisperustelut, miksi haet ilmailulinjalle jne).

Kaikki hakijat kutsutaan pääsykokeeseen, joka on haastattelu. Haastattelun maksimipistemäärä on 10. Pääsykokeet pidetään huhti- toukokuun aikana. Jokaiselle hakijalle lähetetään henkilökohtainen kutsu pääsykokeeseen.

C. Lisäksi jokainen hakija toimittaa hakuaikana ainevalintakortin (alla) osoitteeseen: Vääksyn Yhteiskoulun lukio, opinto-ohjaaja Suvi Niemeläinen, Koulukuja 2, 17200 Vääksy.

Ainevalintakortin täyttöohje

Ainevalintakortti lv 2021

Sähköinen lisätietolomake

Lukion kurssiopas LV 1920

Ainevalintakortti, LV 2021-22

Asuntoasiat
Vääksyn Yhteiskoulun lukiolla ei ole omaa asuntolaa, mutta asuntoasioissa auttaa Asikkalan kunnan vuokra-asunnoista vastaava Etelä-Päijänteen OP:n Kiinteistökeskus ja siellä Kimmo Halttunen 0102547956. Käytännössä olemme toimineet niin, että haastatteluissa (pääsykokeet) olemme opiskelijoiksi pyrkiviltä kysyneet asuntotarpeesta ja onko kiinnostunut esim. soluasumistyyppisistä ratkaisuista. Pääsykokeiden jälkeen olemme antaneet alustavan tiedon Kimmo Halttuselle, joka on parhaansa mukaan pyrkinyt huomioimaan tulevan asuntotarpeen.

Kukaan ei ole vielä asunnotta jäänyt!

Edullisimmaksi asuminen luonnollisesti muodostuu, jos on valmis jakamaan asunnon ja vuokrakulut toisen ilmailulinjalaisen kanssa. KELA:n sivuilta löytyy asumislisän hakuun tietoa.

 

Haku liikuntalinjalle

Haku lukion liikuntalinjalle tapahtuu yhteishaun kautta.

Liikuntalinjalle valitaan vuosittain enintään 15 opiskelijaa. Yhteishaussa opiskelija hakee Vääksyn Yhteiskoulun lukioon, jonne lukuaineiden keskiarvoraja on 7,0. Yhteishaun tehtyään opiskelija ilmoittaa kiinnostuksen liikuntalinjalle hakemisesta täyttämällä esitietolomakkeen ja palauttamalla sen joko opinto-ohjaaja Suvi Niemeläiselle tai liikuntalinjan koordinaattorille Oskar Breilinille.  Tieto linjalle hakemisesta täytyy laittaa viimeistään 20.3. Liikuntalinjalle tulijat haastatellaan ja haastatteluajoista tulee tieto koulun kautta.

Suvi Niemeläinen: 044-7780 414 / suvi.niemelainen@asikkala.fi

Oskar Breilin: 044-7780 726 / oskar.breilin@asikkala.fi

Liikuntalinja 1

Liikunta-linjaflyeri 2

Lukion kurssiopas ja ainevalintakortti löytyvät lukion yleislinjan kohdalta!

Pääsykriteerit

1. Lukion minimikeskiarvoraja ja hyväksyntä lukioon yhteishaun kautta sekä valinta haastattelujen jälkeen

2. Liikuntalinjalle otettu opiskelija on sitoutunut valmennukseen (oma valmentaja ja/tai urheiluseura tai muu vastaava) ja liikuntalinjan sääntöihin.

– 1 vsk:n opiskelija sitoutuu suorittamaan LI16 -kurssin

– 2 vsk:n opiskelija sitoutuu suorittamaan joko LI17 tai LI19 kurssin tai sitten molemmat.

– 3 vsk:n opiskelija sitoutuu suorittamaan joko LI18 tai LI20 kurssin tai sitten molemmat.

– liikuntalinjan opiskelija suorittaa esimerkillisesti lukion muita liikuntakursseja ja hyväksi lukee omat valmennetut harjoitukset (LI10-LI15).

Edellä mainitut asiat ovat edellytyksenä liikuntalinjalla pysymiseen.

3. Opiskelija on urheiluseuran/oman valmentajan ohjatussa valmennuksessa. Opiskelija osallistuu harjoitusohjelmaan aktiivisesti.

4. Liikuntalinjalle voidaan valita opiskelija, joka on saanut haastatteluissa vähintään 6 pistettä.

 

Liikuntalinjalle hakijat haastatellaan ja haastattelusta voi saada maksimissaan 10 pistettä. Opiskelija voi tulla valituksi, jos hän saa 6 pistettä.

a) Lukio-opiskelumotivaatio 4p

b) Liikuntaharrastus- ja liikuntamotivaatio: laji, valmentaja/seura 3p

c) Kiinnostus liikunnasta ammattina 1p

d) Sitoutuminen linjan toimintaan 2p