Lukioon hakijalle

http://prezi.com/_cah-hqovqe2/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

Haku yleislinjan ja ilmailulinjan opiskelijaksi

Vääksyn Yhteiskoulun lukiossa toimivat niin yleislinja kuin ilmailulinja. Lukion yleislinjalle otetaan vuosittain noin 40-45 opiskelijaa. Kaikkiaan lukiossamme on noin 180 opiskelijaa, joista 1/3 on ilmailulinjan opiskelijoita. He tulevat pääsosin eri puolilta Suomea.

Jos olet kiinnostunut liikennelentäjän, sotilaslentäjän tai lennonjohtajan ammateista tarjoamme sinulle mahdollisuuden edistää alan koulutuksessa ja ammatissa tarvittavia valmiuksia lukiomme opiskelijana.

Otamme linjalle vuosittain 25 ilmailusta ammattina kiinnostunutta opiskelijaa. Opiskelijat valitaan hakumenettelyn kautta, jossa valintakriteereinä ovat aiempi opiskelumenestys sekä haastattelu.

Opiskelijoille tarjotaan ilmailun perus- ja ammatillista koulutusta simuloivia kursseja. Kursseilla tuetaan lentäjän ja lennonjohtajan ammattien edellyttämiä valmiuksia. Suoraan lentämiseen liittyvien kahdeksan kurssin lisäksi valittavanasi on kahdeksan aineenopetuksen soveltavaa ilmailu-oppiaineen kurssia.

Oppimääriä ja oppimista tuetaan lentosimulaatio-opetuksella ja tutustumisilla ammatti-ilmailun yksiköihin sekä ilmailun ammattiin ja koulutukseen liittyvällä informaatiolla. Kurssien puitteissa voit suorittaa myös omakustanteisina UL-, LAPL(A) tai PPL(A) lentolupakirjat.

Ilmailun opetustoiminnasta vastaavat lennonopettajat ja lukion aineenopettajat. Syventävien kurssien osalta käytetään myös vierailevia alan ammattilaisia. Ilmailun yhteistyötahoina Vääksyn Yhteiskoulun kanssa toimivat Päijät-Hämeen ilmailuyhdistys PHIL ry yhteistoiminnassa ilmailun ammatillisten koulutustahojen kanssa.

Haku yleislinjalle

Yleislinjalle haetaan valtakunnallisen yhteishaun kautta, osoitteessa www.opintopolku.fi

Lisäksi jokainen hakija toimittaa hakuaikana ainevalintakortin (alla) osoitteeseen:

Vääksyn Yhteiskoulun lukio

opinto-ohjaaja Suvi Niemeläinen (LV 2019-20)

Koulukuja 2, 17200 Vääksy

AINEVALINTAKORTIN TÄYTTÖOHJE

Lukion kurssiopas LV 1920

Ainevalintakortti lv 2019-20

Lisätietoja opinto-ohjaaja Pirjo Ala-Hemmilä ja 1.8.2019 alkaen Suvi Niemeläinen

suvi.niemelainen@asikkala.fi

044-7780 090

pirjo.ala-hemmila@asikkala.fi
044 7780 414

Haku ilmailulinjalle

A. Ilmailulinjalle hakeminen tapahtuu valtakunnallisessa yhteishaussa, osoitteessa www.opintopolku.fi

B. Tämän lisäksi pyydämme jokaista hakijaa täyttämään koulumme kotisivuilla (alla) lisätietolomakkeen.Lisätietolomakkeen tiedot antavat pääsykoehaastattelua varten pohjatietoja, joita ei yhteishausta välttämättä vielä ole saatavilla. Erityisesti pyydämme hakijaa lisätietolomakkeella selvittävän hakuunsa vaikuttaneita seikkoja (Erityisperustelut, miksi haet?).

Kaikki hakijat kutsutaan pääsykokeeseen, joka on haastattelu. Pääsykokeet pidetään huhti- toukokuun aikana. Jokaiselle hakijalle lähetetään henkilökohtainen kutsu pääsykokeeseen.

C. Lisäksi jokainen hakija toimittaa hakuaikana ainevalintakortin (alla) osoitteeseen: Vääksyn Yhteiskoulun lukio, opinto-ohjaaja Pirjo Ala-Hemmilä, Koulukuja 2, 17200 Vääksy.

Ainevalintakortin täyttöohje

Ainevalintakortti lv 2019-20

Sähköinen lisätietolomake

Lukion kurssiopas LV 1920

○ Asuntoasiat
Vääksyn Yhteiskoulun lukiolla ei ole omaa asuntolaa, mutta asuntoasioissa auttaa Asikkalan kunnan vuokra-asunnoista vastaava Etelä-Päijänteen OP:n Kiinteistökeskus ja siellä Kimmo Halttunen 0102547956. Käytännössä olemme toimineet niin, että haastatteluissa (pääsykokeet) olemme opiskelijoiksi pyrkiviltä kysyneet asuntotarpeesta ja onko kiinnostunut esim. soluasumistyyppisistä ratkaisuista. Pääsykokeiden jälkeen olemme antaneet alustavan tiedon Kimmo Halttuselle, joka on parhaansa mukaan pyrkinyt huomioimaan tulevan asuntotarpeen.

Kukaan ei ole vielä asunnotta jäänyt!

Edullisimmaksi asuminen luonnollisesti muodostuu, jos on valmis jakamaan asunnon ja vuokrakulut toisen ilmailulinjalaisen kanssa. KELA:n sivuilta löytyy asumislisän hakuun tietoa.