Lukion esittely

Vääksyn Yhteiskoulun lukio

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa:

 

Vääksyn Yhteiskoulu

Vääksyn Yhteiskoulussa on noin 175 lukiolaista ja 330 yläkoulun oppilasta. Lukio toimii yläkoulun kanssa yhteisissä tiloissa ja useimmat koulumme opettajista toimivat kummassakin koulussa.

Kaikkiaan koulussa on noin 35 aineenopettajaa, 5 erityisopettajaa ja 7 koulukäynninohjaajaa, koulukuraattori, koulupsykologi ja lukion terveydenhoitaja. Heidän lisäksi opiskelijoiden viihtyvyydestä huolehtivat koulusihteeri, keittiöhenkilökunta, siistijät ja kiinteistöhoitaja-vahtimestari.

Vääksyn Yhteiskoulun lukioon otetaan vuosittain noin 60-70 lukio-opiskelijaa ja heistä maksimissaan 25 otetaan erillisen haastattelun perusteella lukion ilmailulinjalle. Ilmailulinjasta on kerrottu tarkemmin heidän omilla sivuilla (kts. reunapalkki).

Lukion lukuvuosi on jaettu 5 jaksoon ja jokaisen jakson lopussa on 7 päivää kestävä koeviikko. Lukiossa on käytössä 75 minuutin oppitunnit.

Vääksyn Yhteiskoulun lukio tarjoaa hyvät mahdollisuudet II-asteen lukiokoulutuksen suorittamiseen. Lukion tehtävänä on ensisijaisesti tarjota yleissivistävää ja laadukasta opetusta, jonka turvin nuorella on hyvät mahdollisuudet lähteä opiskelemaan eri oppiaineita korkeakouluun tai yliopistoon. Yleissivistävyyden lisäksi löytyy monenlaista painotusta ja erikoiskursseja.

Lukio tarjoamat erikoislinjat ja painotukset:

1. Ilmailulinja

Valittavissa 16 kurssin kokonaisuus kaikille liikennelentäjän, sotilaslentäjän ja lennonjohdon ammateista kiinnostuneille.

2. Matematiikkapainotus

MAA: 16 kurssia, joka sisältää pakolliset, syventävät ja koulun ns. abikurssit YO –kirjoituksiin. mm. laskinkurssi

MAB: 10 lyhyen matematiikan kurssia samoilla mitoilla.

3. Psykologia

Psykologian suosio on kasvanut viime vuosina huimasti ja tällä hetkellä ei ole ammattialaa, jossa psykologian opinnoista ei olisi hyötyä.

4. Äidinkieltä, draamaa ja joka vuotinen musikaali

Äidinkieli on ainoa kaikille pakollinen aine YO –kirjoituksissa. Äidinkielen merkitys on suuri, kun lukion jälkeen haetaan jatko-opintoihin.

Lukion näytelmämusikaalia on ollut vuodesta toiseen menestys.

5. A1 –kieli/englanti, B1-kieli/ruotsi ja C3 –kielinä ranska, saksa ja venäjä

Kansainvälisyyttä ja kielitaitoa. Aloita lukiossa uuden kielen opiskelut.

6. Liikunta

Liikunta tarjoaa valtakunnallisten kurssien lisäksi vanhojen tanssit, vaelluskurssin ja lisäksi voit sovitella oman treeniohjelmasi osaksi liikunta- ja lukiosuorituksia.

Jyväskylän liikuntatieteellinen tiedekunta voi olla urheilusta, valmennuksesta ja opetuksesta kiinnostuneelle yksi vaihtoehto muiden joukossa.

7. Kuvataide

8. Kauppatieteellistä varten valitset mm. talousmatematiikan, yrittäjyyden, yhteiskuntaopin kurssit

9. Oikeustieteellistä varten yhteiskuntaoppi lakitietoineen on oikea valinta.

10. Kasvatustieteellinen

 

Vääksyn Yhteiskoulun lukion vahvuudet

Keskisuuressa lukiossamme sinä et huku massaan, vaan sinut huomataan ja sinusta huolehditaan.

Lähilukio on lähilukio. Työpäivä päättyy pääsääntöisesti klo 14.20 ja aikaa jää läksyjen lisäksi myös harrastuksiin ja muuhun vapaa-aikaan.

Lukioaulan kahviautomaatin tuntumassa keskustelet vanhojen tuttujen kanssa tai sitten tutustut uusiin ihmisiin (1/3 lukion opiskelijoista tulee kunnan ulkopuolelta).

Kurssitarjotin on laaja. Mitä ei löydy, niin kysy ja suunnitellaan yhdessä.

– eri oppiainealojen pakolliset, syventävät ja ns. abi/yo –kurssit löytyvät.

– niiden lisäksi tarjottimella on mm. laborointi, näytelmämusikaali, vaellus, vanhojen tanssit, hygieniapassi, järjestyksenvalvoja ja Nuori yrittäjä. Edellä mainittujen lisäksi voit osallistua vaikka vapaehtoisentyön Teema –kurssiin.

Lukiomme opetus on laadukasta ja opettajakunta pätevää. Edellä mainittujen asioiden ja motivoituneen opiskelijajoukon ansiosta olemme menestyneet hyvin kansallisissa lukiovertailuissa.

Meillä on sopivan kokoiset opiskeluryhmät, jossa sinut huomataan ja saat äänesi kuuluville. Asikkalan kunta huolehtii oman kunnan lukiolaisista erityisen hyvin.

Hyvä yhteishenki niin opiskelijoiden kuin henkilökunnan kesken. THL:n kysely vuodelta 2019 osoittaa, että meidän lukiossa ei kiusata.

Vuosikurssilaiset ja tutorit järjestävät yhdessä mm. seuraavia tapahtumia: ryhmäytymisiä, liikuntatapahtumia, puurokonvat, vanhojen tanssit, penkkarit ja keväällä on käyty hohtokeilailemassa ja vietetty erilaista oppimispäivää Helsingissä tai Tampereella

 

 

 

 

Vääksyn Yhteiskoulun lukio on yleissivistävä, valtakunnalliseen ylioppilastutkintoon johtava ja jatko-opintoihin valmentava oppilaitos, joka huolehtii jokaisesta opiskelijastaan. Tavoitteena on antaa tiedollisia ja taidollisia valmiuksia niin toisen asteen opintoihin kuin korkeakouluopintoihin sekä elinikäiseen oppimiseen.

Vääksyn Yhteiskoulun lukio toimii luokattomana lukiona. Opetustarjonta on laaja ja tarjoaa opiskelijalle mahdollisuudet valita erilaisia syventäviä ja soveltavia kursseja. Tavoitteena on tarjota opiskelijoille uuden opetussuunnitelman mukaiset syventävät kurssit ja turvata jatko-opintomahdollisuudet kaikissa oppiaineissa.

Lukion strategiana on olla mukana yhdessä Päijät-Hämeen kuntien kanssa kehittämässä opetuskäyttöön soveltuvia verkko-opiskelumahdollisuuksia. Lukio näkee verkko-opetuksen yhtenä keskeisenä kehittämisalueena ja pyrimme edistämään opiskelijan tietoteknisiä valmiuksia oman oppimisen  opiskelun tueksi.