VYK Aurinkovuoren koulu

Aurinkovuoren koulun henkilökunta toivottaa hyvää kesälomaa!

Koulutyötä jatketaan elokuun 12. klo 8.10 alkaen.

 

KORONAVIRUSEPIDEMIA

Aurinkovuoren koulu tiedottaa säännöllisesti Wilman välityksellä huoltajia.

Yleiset tiedotteet julkaistaan myös koulun Facebook-sivuilla > https://fi-fi.facebook.com/Aurinkovuori/

AURINKOVUOREN KOULUN LIIKUNTASALI JA MUUT TILAT ON TOISTAISEKSI SULJETTU ILTAKÄYTÖLTÄ.

 

KIUSAAMISEN VASTAINEN TOIMINTA AURINKOVUOREN KOULUSSA

Aurinkovuoren koulun tavoitteena on, että kiusaamistapauksia on nolla. Tavoitteen saavuttamiseksi koulussa on kaikkia koskeva, kiusaamisen vastaisen toiminnan suunnitelma sekä luokkakohtaisia käytännön toteutusmalleja kiusaamistilanteissa. Teemme joka päivä töitä turvallisen ja hyvän opiskeluympäristö eteen.

Kiusaaminen voidaan ymmärtää monella tavalla ja ilmiöstä on olemassa erilaisia määritelmiä. Yleisesti koulukiusaamisella tarkoitetaan sitä, että joku oppilas joutuu yhden tai useamman muun oppilaan toistuvan loukkaamisen, vahingoittamisen ja/tai syrjimisen kohteeksi pystymättä puolustautumaan tai vaikuttamaan saamaansa kohteluun.

Kiusaaminen voi olla esimerkiksi tönimistä, lyömistä, haukkumista ja pilkkaamista, yksin jättämistä, ilkeitä puheita takanapäin tai mitä tahansa sellaista toimintaa, jolla pyritään vahingoittamaan tai loukkaamaan toista.

On huomioitava, että riidat ja erimielisyydet eivät ole kiusaamista. Ne syntyvät tilanteissa, joissa ihmiset ovat erimieltä tai haluavat eri asioita.

 

LUOKKIEN TOIMINTATAVAT KIUSAAMISTILANTEISSA

3A

Kerrotaan lähimmälle aikuiselle, omalle opettajalle, välituntivalvojalle tai vanhemmille

Kirjoitetaan lappu aikuiselle

Jos tuttua oppilasta kiusataan, menen väliin tai pyydän tilanteeseen aikuisen

3B

Kerrotaan lähimmälle aikuiselle, omalle opettajalle, välituntivalvojalle tai vanhemmille

Kirjoitetaan lappu aikuiselle

Jos tuttua oppilasta kiusataan, menen väliin tai pyydän tilanteeseen aikuisen

3C

Kerrotaan lähimmälle aikuiselle, omalle opettajalle, välituntivalvojalle tai vanhemmille

Luotto-oppilas vaihtuu kuukausittain

Kirjoitetaan lappu koulun aikuiselle esim. Omalle opettajalle

4A

Kerrotaan omalle opettajalle tai vanhemmille

Vanhempien tehtävänä on tuoda viesti omalle opettajalle

4B

Kerrotaan omalle opettajalle

Postia opelle – laatikko

Menen itse väliin estämään kiusaamisen Tekee kiusaajalle selväksi, että ei pidä hänen toimintatavastaan

4C

Kerrotaan omalle opettajalle Jussi

Laitetaan luokkaan postilaatikko Postia opelle – laatikko

Luokkaan on valittu luotto-oppilas

5A

Lähin aikuinen kenelle asiasta kerrotaan

Laitetaan luokkaan postilaatikko hätätapauksia varten

Luokkaan on valittu luotto-oppilas

5B

Menen itse väliin estämään kiusaamisen, puhuimme siitä millä tavoin

Luokassa on postilaatikko, jonka opettaja avaa

5C

Kerrotaan lähimmälle aikuiselle, opettajalle

Kirjoitetaan lappu aikuiselle

Tekee kiusaajalle selväksi, että ei pidä hänen toimintatavastaan

6A

Kerrotaan lähimmälle aikuiselle, opettajalle tai vanhemmille

Jätetään lappu opettajan pöydälle

Tekee kiusaajalle selväksi, että ei pidä hänen toimintatavastaan

6B

Kerrotaan lähimmälle aikuiselle, opettajalle tai vanhemmille

Luokassa postilaatikko, johon voi nimettömänä kertoa, myös positiivisille asioille oma laatikko

Tekee kiusaajalle selväksi, että ei pidä hänen toimintatavastaan

6C

Kerrotaan lähimmälle aikuiselle, opettajalle

Tekee kiusaajalle selväksi, että ei pidä hänen toimintatavastaan

Pr 1

Lasten omaa pohdintaa, mikä on hyvää ja huonoa käytöstä

Mitkä asiat johtivat siihen, että toista kohtaan toimittiin epäasiallisesti

Oppilaita on ohjeistettu kertomaan asiasta lähimmälle aikuiselle välitunneilla

Fyysisten vammojen hoitoon ohjaus kouluterveydenhoitajan kautta

Mikäli epäasialliset tilanteet kohdistuvat samoihin oppilaisiin selvitystyöhön tulevat mukaan koulukuraattori. Näissä tapauksissa ollaan yhteydessä kaikkien osapuolten koteihin

Pr2

Poistun itse tilanteesta ja kerron epäasiallisesta käytöksestä  lähimmälle aikuiselle.

Minulla on mahdollisuus kertoa opettajalle, vanhemmille, kuraattorille ja terveydenhoitajalle

Oppilas arvioi itse pystyykö hän auttamaan tilanteessa

Pr3

Kerrotaan lähimmälle aikuiselle, opettajalle tai vanhemmille.

Tehdään kiusaajalle selväksi, ettei hyväksytä hänen toimintaansa.

Positiiviseen toimintaan kannustaminen.

Rutiinit ja käytänteet tapahtuneen selvittelyssä, tiedonkulku ja yhteistyö kodin ja koulun välillä.

Pr4

Luokan yhteinen postilaatikko, jonka opettaja avaa päivittäin

Oppilailla on rohkeus puuttua epäasialliseen käytökseen välituntisin

Olemme yhdessä katsonee videoita kiusaamisen teemaan liittyen

Säännöllinen keskustelu luokassa aiheeseen liittyen

 

Arviointikeskusteluviikko

Arviointikeskusteluviikko pidetään viikolla 4 (20.-26.1.2020).

Tuolloin kaikilla oppilailla on päivittäin koulua klo 8.10-12.10.

Kevään arviointikeskustelu pidetään kaikille oppilaille ja opettajat lähettävät huoltajille kutsun keskusteluun.

 

KOULUPÄIVÄN RAKENNE

klo 8.10       1. ja 2. oppitunti, pitkän istumajakson katkaisu tapahtuu toiminnallisuuden  kautta tai pikkuvälitunti  

klo 9.45        VÄLITUNTI  

klo 10.15      3. ja 4. oppitunti ja ruokailu 

12.10            VÄLITUNTI   

klo 12.40      5. ja  6. oppitunti, pitkän istumajakson katkaisu tapahtuu toiminnallisuuden  kautta  tai pikkuvälitunnilla  

Niillä ryhmillä, joilla koulu päättyy klo 13.10, on välitunti klo 12.10 – 12.25.  

Koulupäivien päätösajankohdat ovat seuraavat klo 12.10, klo 13.10 ja klo 14.10 

Koulun kellot soivat klo 8.10 ja 12.40 

Wilmaan kirjautumisen sivu on vaihtunut

Wilmaan kirjautuminen tapahtuu sivuston https://asikkala.inschool.fi  osoitteen kautta.

Lukujärjestykset tulevat Wilmaan ensimmäisellä kouluviikolla.

Koulumatkoista lisää liikettä lapsille ja nuorille

Kannustamme koululaisia kulkemaan kouluun kävellen, koska koulumatkan kulkeminen voi olla merkittävä osuus koululaisen päivän liikunnasta.

Oppilaiden kuljettaminen kouluun omalla autolla

Edelleen oppilaat tuodaan ja haetaan liikuntahallin parkkipaikalta. Liikennekulttuuri parkkipaikalla on heikentynyt ja siitä on, huoltajilta saadun palautteen mukaan aiheutunut vaaratilanteita. Pyydämmekin huomioimaan liikenneturvallisuuden ja sujuvuuden kaikissa olosuhteissa. Kulkuväylien on hyvä olla koko ajan vapaana.

AURINKOVUOREN KOULU  FACEBOOKSISSA

Koko koulua koskevista tapahtumista kerrotaan nyt myös facebookin kautta.
Sivu on perustettu Aurinkovuoren koulu -nimellä