VYK Aurinkovuoren koulu

TERVETULOA AURINKOVUOREN KOULUN KOTISIVUILLE!

Aurinkovuoren koulussa on opiskelua ja yhteistyötä tukeva avoin ilmapiiri. Ilmapiirin luovat lapset ja aikuiset yhteistyössä.
Koulu kasvattaa oppimisesta ja liikkumisesta innostuneita lapsia ja nuoria.
Aurinkovuoren koulu on positiivinen, turvallinen ja yksilöllisyyttä tukeva, yhteisöllisyyttä vahvistava oppimisympäristö.
Tavoitteenamme on luoda joka päivä ympärillämme hyvää. 
 

Aurinkovuoren koulun toiminnassa panostetaan lasten ja henkilöstön hyvinvointiin, tunnetaitoihin, luontosuhteeseen ja toiminnallisuuteen.
Olemme Liikkuva koulu.   
 

Toimintakulttuuria tuetaan teemoilla ja tapahtumilla, koulun pedagogisella johtamisella, tiimityöllä ja oppilaiden osallisuudella.   

 

KORONAVIRUSEPIDEMIA

Aurinkovuoren koulu tiedottaa säännöllisesti Wilman välityksellä huoltajia.

Yleiset tiedotteet julkaistaan myös koulun Facebook-sivuilla > https://fi-fi.facebook.com/Aurinkovuori/

 

KOULUPÄIVÄN RAKENNE

 

klo 8.10       1. ja 2. oppitunti, pitkän istumajakson katkaisu tapahtuu toiminnallisuuden  kautta tai pikkuvälitunti

klo 9.45        VÄLITUNTI

klo 10.15      3. ja 4. oppitunti ja ruokailu

12.10            VÄLITUNTI

klo 12.40      5. ja  6. oppitunti, pitkän istumajakson katkaisu tapahtuu toiminnallisuuden  kautta  tai pikkuvälitunnilla

Niillä ryhmillä, joilla koulu päättyy klo 13.10, on välitunti klo 12.10 – 12.25.

Koulupäivien päätösajankohdat ovat seuraavat klo 12.10, klo 13.10 ja klo 14.10

Koulun kellot soivat klo 8.10 ja 12.40


WILMAAN KIRJAUTUMINEN

Wilmaan kirjautuminen tapahtuu sivuston https://asikkala.inschool.fi  osoitteen kautta.

 

KOULUMATKOISTA LIIKETTÄ KOULUMATKALLE

Kannustamme koululaisia kulkemaan kouluun kävellen, koska koulumatkan kulkeminen voi olla merkittävä osuus koululaisen päivän liikunnasta.

OPPILAIDEN KULJETTAMINEN KOULUUN OMALLA AUTOLLA

Edelleen oppilaat tuodaan ja haetaan liikuntahallin parkkipaikalta. Liikennekulttuuri parkkipaikalla on heikentynyt ja siitä on, huoltajilta saadun palautteen mukaan aiheutunut vaaratilanteita.
Pyydämmekin huomioimaan liikenneturvallisuuden ja sujuvuuden kaikissa olosuhteissa.
Kulkuväylien on hyvä olla koko ajan vapaana.

AURINKOVUOREN KOULU  FACEBOOKSISSA

Koko koulua koskevista tapahtumista kerrotaan myös facebookin kautta.
Sivu on perustettu Aurinkovuoren koulu -nimellä